Berätta om din bok!
Psykologisk motståndskraft handlar om förmågan att studsa tillbaka när du har skäl nog att ge upp, att få kraft att kämpa vidare trots livets motgångar. Genom att bygga upp din mentala styrka blir du bättre rustad för livets svängningar. Du kan själv välja ditt förhållningssätt till livet. För lika viktigt som det är att gå till ett gym eller sätta på sig joggingskorna för att öka den fysiska hälsan, är det att bygga upp sin psykologiska motståndskraft. Den här boken innehåller övningsuppgifter för att öka den psykologiska motståndskraften, oavsett hur du mår idag. Om du regelbundet tar hand om din mentala hälsa på ett förebyggande vis, kan du effektivt förebygga långvariga psykiska besvär längre fram i livet. Konstigare än så är det inte.
Hur kom boken till?
Under mitt arbete som kurator i primärvården möter jag varje dag människor som drabbas av psykisk ohälsa på grund av till synes helt vanliga motgångar och kriser i livet där patientens reaktion på händelsen inte motsvaras av händelsens storlek. Har länge funderat på varför just detta fenomen blir vanligare och vanligare samt vad vi kan göra åt saken. Sanningen verkar handla om att det mänskliga lidandet faktiskt inte ökat utan snarare vår oförmåga att hantera lidandet. Det ser ut som om vår psykologiska motståndskraft blivit sämre, dvs att vårt skal blivit tunnare, något som bekräftas av flera stora forskningsstudier. Ovanstående slutsats ledde mig till att under nästan 3 års tid samla på mig allt jag kunde komma över då det gäller kunskap som vetenskapen genererat inom området psykologisk motståndskraft (eng.Resiliance). På basis av denna information skapade jag sen boken mentalt Stark.
Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Idén uppstod under en längre vinterpromenad med vår hund där jag insåg att mental friskvård är lika viktigt för folkhälsan som kroppslig friskvård.
Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Jag har alltid tyckt om att förklara komplexa saker på ett pedagogiskt sätt under såväl mina föreläsningar som under sessioner med mina patienter. Att få människor att se på ett område på ett nytt sätt eller lära sig något nytt är något jag sätter stort värde på.
Skriver du på något nytt nu?
Just nu håller jag på med ett lärarmaterial för gymnasielärare baserat på boken, vilket syftar till att lärare och mentorer på ett effektivt sätt ska kunna jobba med mental friskvård i klassrummet.
Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Börja med att i sociala sammanhang berätta om din bokidé och utifrån vad du får för feedback eller frågor så kan du utveckla ditt koncept och på ett bra sätt klargöra bokens unicitet.
Varför ska man läsa din bok?
Helt enkelt därför att mental friskvård gör en individ mentalt stark.
Vad gör du när du inte skriver?
Jobbar som kurator på en vårdcentral samt föreläser en hel del.
Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Människor som vill hjälpa sig själv eller andra att bygga upp sin/andras psykologiska motståndskraft.