Berätta om din bok!
 
Under tolv års tid har jag samlat material till den här boken, sedan jag först kom i kontakt med kompetensen via en utbildning jag gick då. Sedan 2007 har vi utbildat i METAKOMMUNIKATION. Det har inneburit att jag läst på, strukturerat och funderat för att kunna svara på frågor som deltagarna har. Så småningom blev det så mycket material att boken kändes som en nödvändighet att skriva, för att beskriva de bakomliggande mönster som hela kompetensen vilar på.
 
Boken är en faktabok med inslag av berättelser och andra metaforer för att illustrera fakta på ett mer underhållande och lättillgängligt sätt. Boken består av fem delar:
 
  1. De hypoteser/grundantaganden som METAKOMMUNIKATION vilar på (som jag har identifierat).
  2. De principer som hypoteserna ger som konsekvens
  3. De variabler/nycklar som kan identifieras ifrån hypoteserna och principerna
  4. De arbetsramar som kan användas för att använda variablerna/nycklarna
  5. Begrepp och deras definitioner, samt andra bilagor
Boken är ovanlig eftersom jag redovisar den kedja av antaganden som leder fram till de variabler/nycklar som sedan används för att göra förändringsarbete på allt från individer till organisationer och hela samhällen.
 
Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
 
Bokens upplägg har växt fram under flera år innan själva skrivandet startade, så det var både färdiga idéer och ett växande i kombination.
 
 
Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
 
Jag skriver faktaböcker för att sortera och beskriva mina tankar för omvärlden och inte minst för mig själv!
 
Skönlitterära alster skriver jag ännu så länge för mig själv, men det har jag en dröm att ändra på. Skriva är för mig ett sätt att leva.
 
 
Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
 
Bara uppmuntrande ord har jag fått!
 
Skriver du på något nytt nu?
 
Ja, jag har åtminstone ett halvdussin böcker skissade
 
Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
 
Ge inte upp - snart lossnar det om du kör fast!
 
 
Varför ska man läsa din bok?
 
För att öka förståelsen för varför vi människor gör som vi gör, säger som vi säger och tänker som vi tänker. Eller för att få tips och råd för att hjälpa sig själv och andra från obalans till balans!
 
 
Vad gör du när du inte skriver?
 
Utbildar i METAKOMMUNIKATION, föreläser och coachar i jobbet, tillsammans med min fru. Njuter av livet här och nu.
 
 
Vilka vill du helst ska läsa din bok?
 
Alla som intresserade av kommunikation i och mellan människor.