Berätta om din bok!
Kärlekens gåta har många av oss försökt att lösa. Det är något mystiskt och tilldragande över kärleken samtidigt som att den ibland kan vara svår att förstå sig på. Denna bok beskriver överskådligt och pedagogiskt kärlekens olika aspekter. Allt från förälskelse till olika typer av osund kärlek. Boken tar även upp konsten att få ihop en fungerande relation och beskriver hur vårt eget beteende och tidigare erfarenheter påverkar oss. Boken innefattar intervjuer där olika personer delar med sig av sina erfarenheter av kärlek. Boken är tänkt att fungera som en kärleksguide för både ungdomar och vuxna, en källa till visdom i komprimerad form. Trots att denna bok handlar om romantisk kärlek är kunskapen användbar i många delar av livet. Denna bok kan vara en lättsam, trevlig söndagsläsning och kan även används av professionella i olika typer av gruppverksamhet som i skola eller i behandlingsgrupper. Det finns en övningsbok som avses att användas i detta syfte.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Intresset för att skriva om kärlek väcktes efter att en 10 år lång relation avslutades i chock och tårar. Det var en tuff tid som följde åren därefter vilket gjorde att jag sökte svar på frågor som jag hade. Det började som en form av egenterapi då jag sträckläste allt jag kom över som handlade om kärlek och relationer och avslutades efter 5 år med insamlad information från litteratur, föreläsningar, intervjuer och slutligen en bok.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Livet och människor inspirerar mig. Jag är otroligt nyfiken och vill ha svar på hur det kommer sig att saker är som de är. Människan är så komplex och intressant och ett ämne som kan analyseras och diskuteras i all oändlighet.
 
 

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Alla mina vänner och hela min familj har varit mycket stöttande. Jag är lyckligt lotttad som har haft dem vid min sida. Utan dem kanskedet inte hade blivit någon bok.

Skriver du på något nytt nu?
Ja det gör jag. Det är en bok som så klart kommer att handla om relationer och kärlek men i ett annat format. Det kommer vara en roman som är baserad på verkliga levnadsöden och personer och deras liv, med allt vad det innebär. I mitt arbeta träffar jag många intressanta människor, klienter, myndighetspersoner, politiker osv. Förutom att boken kommer att spegla dessa människors liv kommer den även spegla samhället och dess struktur på gott och ont.  
Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Börja skriva. Du kanske inte har en helt färdig tanke eller ide. Det gör inget. Saker brukar falla på plats till slut. Hitta stöd och hjälp från andra människor som kan peppa dig och som du kan bolla med.
Varför ska man läsa din bok?
För att du är människa och lever på en jord med andra människor och då är det bra att veta så mycket som möjligt om dig själv och andra. Boken ger mycket information som är användbart i livet. Kärlek och relationer är något som berör oss alla. Det är ett ämne som vi aldrig kan få för mycket kunskap om.
Vad gör du när du inte skriver?
Jag lägger mycket tid på min familj och på mina vänner. Jag älskar mitt arbete att jobba med ungdomar och även det är en viktig del i mitt liv. För mig är det viktigt att jag vårdar min konstnärliga sida och ser till att jag så ofta som möjligt spelar teater, sjunger eller målar.
Vilka vill du helst ska läsa din bok?
De personer som behöver bokens kunskap mest. De som känner sig lite vilsna och inte riktigt förstår sig på kärlek och relationer. Min önskan är att de som läser boken ska få med sig något användbart på sin livsresa.