Berätta om din bok!
Ville använda min mobil och sms:en på den till något, framförallt i förhållande till barnbarnen. Började då skriva till dem i poesins form. När jag gjort det under några månader upplevde jag att de också hade kvaliteter, som kunde passa i en bok. Dikter, som kunde tjäna som inspiration för andra att börja använda mobilen i skapandeprocessen, såväl barn som vuxna.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Illustrationerna gav mig först huvudbry. Dikterna var ju som de var. Ganska snart upptäckte jag att nonfigurativa bilder var det som passade bäst. Dels är vi, små som stora, ovana vid det nonfigurativa och dikterna i sig är ju just bilder. Många av dikterna innehåller dessutom färger. Jag började på egen hand laborera med färger och uttryck och fick sedan hjälp av fotografen Björn Björnson, som jag gjorde boken Vinden är synlig med (2010), att ge dem den slutgiltiga formen.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Debuterade för 50 år sedan med en diktbok och har nu med denna bok kommit ut med 19 böcker. Poesi, barnböcker, prosa, självbiografiskt och också en faktabok. Jag har fått förmånen att arbeta med skapande arbete, inte bara som författare, utan också med radio och TV, som programledare, producent, regissör och manusförfattare i över 20 år. Också skrivit i tidskrifter och varit redaktör för en sådan. Skriver om böcker i tidningen Dagen sedan många år. Har dessutom ganska frekvent använt min röst i olika kreativa sammanhang. Skapandet inspirerar mig hela tiden och ger mig mervärde. Det kan räcka med ett ord jag hör, eller ett ansikte jag ser. Glädjen i upptäckten av något och att försöka förmedla detta.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Jag har genom åren fått uppleva alla sorts reaktioner, allt annat vore konstigt, men mest positiva och intresserade. När jag skrev om att min pappa inte var min pappa i Brevet till Betty (2012), gick några i min familj i taket, men det är bara så det är. När jag skrev om miljö i slutet av 60-talet var det en aning känsligt att skriva för barn om detta, men annars har jag mött intresse och engagemang.

Skriver du på något nytt nu?
Nattliga ord eller morgonens, när jag vaknar tar form i en slags korta sentenser, där orden försöker formulera en filosofi. Giltig för mig och kanske spännande för någon annan att ta del av så småningom.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Att skriva och ge det tid. Och att gå en skrivarkurs, det finns många sådana runtom i landet. Jag har förr om åren lett många sådana och min erfarenhet är att hos de allra flest växer uttrycksförmågan och formsäkerheten.

Varför ska man läsa din bok?
För att inspireras och för att känna att ord har stor betydelse. Utan språk återstår väldigt lite. Och boken är fenomenal på att förmedla något nytt, något annat och hjälper till att utvidga det egna språket och det känslomässiga i oss.

Vad gör du när du inte skriver?
Är med min familj, fru, barn och barnbarn. Skriver för mig själv eller i tidningen. Spelar in en och annan röst. Läser, nästan hela tiden och upptäcker nya världar och får kunskap om saker jag inget visste något om.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Jag kallar den en bok för alla åldrar och kan man inte läsa själv ännu, kan ju någon läsa ur den, liksom skedde när dikterna första gången publicerades som sms i föräldrarnas mobiler.

Köp boken här!