Berätta om din bok!

Boken handlar om mitt liv, från barndomen i Tibet till livet i exil som tog mig till Indien, Danmark, Iran och slutligen Sverige. För första gången skriver jag om sorgen över att förlora hemlandet, en älskad mor och två barn men hur jag tack vare mina år i klostret ändå känner mig lycklig. Den andra halvan av boken handlar om hur jag, efter att ha fått återbesöka Tibet efter nästan trettio år, grundade Svensk-Tibetanska Skol- och Kulturföreningen. Efter årslånga förhandlingar med kineserna fick vi tillstånd att bygga 108 skolor och i boken vill jag dela med mig av våra unika upplevelser, svårigheter och erfarenheter i ett av Kina ockuperat land.

 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Det är många som under åren bett mig skriva en bok om mitt liv men först efter att jag vägrats visum till Kina och Tibet fick jag tid. När jag förstod att jag aldrig mer skulle återse mitt hemland kunde jag berätta mer öppet om vad som hänt. Men det var en lång process. De tidiga minnena kom fram tydligt när jag gick in i djup meditation. Genom kalenderanteckningar som jag fört under tjugo år och med hjälp att forska i hundratals dokument och brev fick vi till slut ihop min historia.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Inspirationen har de tibetanska barnen och deras svenska sponsorer gett mig. Dagligen hör jag om orättvisorna och förföljelserna under det fruktansvärda kinesiska styret - hur skulle jag kunna avstå från att berätta hur det en gång var? Jag är skyldig alla som hjälpt mig, som gett av sin tid och engagemang, att dokumentera det unika vi genomförde - 108 skolor och bibliotek på Världens Tak för 13 000 barn.

 

Skriver du på något nytt nu?

Jag skriver ständigt men inte alltid böcker. Varje dag skriver jag en dikt.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Om du har något meningsfullt och intressant att dela med dig till resten av världen så ska du inte tveka. Börja nu på en gång med att skriva ner den första meningen.

 

Varför ska man läsa din bok?

För att förstå att ingenting är omöjligt, allt kan hända bara man inte ger sig! Jag vill inspirera unga till att kämpa för sina mål så som jag gjorde. Alla trodde jag var galen och att mitt projekt var omöjligt – men man får inte ge sig, bara kämpa på. De som har kontakter och affärer med Kina kan möjligen också lära sig något från mina erfarenheter – eller i varje fall känna igen sig.

 

Vad gör du när du inte skriver?

Vi fortsätter att arbeta med projekt för utbildning, miljö och kultur i Himalaya regionen. Miljöfrågor engagerar mig - Tibet med sina snöklädda bergstoppar och glaciärer benämns den Tredje Polen och floderna som försörjer Asiens växande befolkning har där sina källor. Jag följer vad som händer i Tibet och andra provinser i Kina och upprätthåller mitt nätverk bland tibetaner runt om i världen.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag hoppas att de som är intresserade av Tibet, både historiskt och nutiden, ska ta del av min historia. Även de som arbetar inom eller stödjer andra icke-statliga organisationer kan ha intresse av hur det var att verka i en totalitär diktatur.

Jag önskar också det omöjliga – att tibetaner under kinesisk ockupation kunde få läsa boken men det är en dröm då deras barn inte ens tillåts läsa Pippi Långstrump.