Berätta om din bok!

Boken handlar om vikten av goda och hållbara levnadsvanor där våra matvanor är en del av levnadsvanorna. De flesta är idag inte så medvetna om att våra matvanor är den näst största påverkbara riskfaktorn för sjukdom efter tobak. Efter matvanorna kommer våra alkoholvanor. Boken är en sorts upplysning och påminnelse om vikten av god nutritionsstatus och att det inte är bra att växa för fort eller för långsamt. Boken blev i huvudsak till under Covid-19 då allas våra levnadsvanor på något sätt förändrades på kort tid.

Hur kom boken till?

Jag har under flera år skrivit på en bok, egentligen sen jag utbildade mig till Dietist men inte haft tid och tillräckligt med bra material för att kunna skriva klart och färdigställa den. När jag grundade mitt företag i början av februari år 2020 SNC- Sustainable Nutrition Care visste ingen att vi var på väg in i en global Pandemi och jag trodde då att jag skulle ha fullt upp med företaget men istället fick jag tid till att skriva på boken och tog mig tid att tänka klart och förstå. All erfarenhet jag hade samlat på mig gjorde det lättare för mig att orientera mig under Covid-19 och jag förstod tidigt att undernärda individer det vill säga individer med malnutrition var mer utsatta för viruset.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag hade skrivit delar av inledningen redan under 2019 och hade klart för mig vad jag ville förmedla med boken efter lång erfarenhet av att arbeta som dietist. Förordet var bland det sista jag skrev efter att ha haft det med mig under hela skrivprocessen så blev det ännu tydligare när jag väl fick ner det i text. Jag visste inte ens att jag skulle ha ett förord förrän någon som läste boken innan den var klar frågade efter det.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Intryck från min omvärld och historia inspirerar mig och får mig att vilja skriva, jag vill så gärna förstå min omvärld. Jag kan bara skriva om det jag förstår och kan relatera till som intresserar mig och jag vill lära mer om. Jag har alltid varit intresserad av kostvetenskap men har parallellt också ett historieintresse. Historia är ofta viktigare än de flesta tror.

Skriver du på något nytt nu?

Nej inte just nu men jag har flera idéer till nya böcker och hoppas kunna påbörja den ena redan i sommar.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Skriv om något du redan kan och förstår som intresserar dig och som du vill fördjupa dig i. Skriv när det passar, jag använder appen anteckningar i telefonen och skriver i när jag kommer på något bra, allt går tyvärr inte att använda då det inte passar in. Samla på dig, tillslut kan du ha bra material till en hel bok. Avsätt tid till ditt skrivande om det är något du prioriterar, låt skrivandet få ta tid men försök ändå ha en realistisk deadline. Var noga med korrekturen och lämna inte ifrån dig boken till tryck för tidigt.

Varför ska man läsa din bok?

För att få en boost för att komma på rätt väg igen om levnadsvanorna försämrats under Covid-19. Få inspiration till hållbara levnadsvanor och få bättre förståelse för hur viktiga våra matvanor och andra levnadsvanor är för att hålla sjukdom borta.

Vad gör du när du inte skriver?

Tar hand om min familj och vårt hem, min familj är alltid min första prioritet. Driver företag, utvecklas som entreprenör och när det behövs arbetar extra som Dietist.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla vuxna individer över 18 år som överlever Covid-19. För de som inte kan läsa och tex har Dyslexi har säkert någon vän, anhörig eller annan person i sin närhet som kan läsa högt åt dem. Jag utesluter inte att den kommer på ljudbok längre fram som det är nu har dessa planer lagts på is.