Berätta om din bok!
Innehållet är några kvinnors berättelser om speciella händelser som de upplevt eller delar av sina liv.
Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
 Det hela började att jag en dag fick besök av en väninna som berättade om något ovanligt som hade hänt henne. Jag skrev ner det och tänkte sedan att flera kvinnor skulle kunna berätta för mig om speciella händelser eller hur det var under någon del av sina liv, att jag skulle kunna skriva det och sedan få det till en bok. Flera kvinnor, väninnor, bara berättade om många saker för mig och flera av dem ville att jag skulle skriva ner det. Dessa visste att jag hade fått ut två böcker tidigare.
Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
 När jag hade varit med om en allvarlig bilolycka 1997 och fick bl.a. två strokes, hjärnblödningar, blev sjukpensionär, fick jag mycket tid till att göra något hemma i ställer för att arbeta. När jag hade väckts efter tre veckor nersövd på Umeås Universitetssjukhus togs jag till Östersunds Sjukhus och senare på ett rehabilitets-hem, där jag var i nästan fem månader, sade personer till mig att jag skulle kunna skriva om bilkrocken. Det gjorde jag inte då eftersom jag hade fått talsvårigheter, men jag började göra det senare. Det var bra för mig att träna mig i tal och skrift. Förut var jag språklärare och jag vet att man måste träna och träna t.ex. ord, meningar, rätt grammatik och ordföljd. Jag hade problem med ordföljden. Jag är mycket bättre nu kanske tack vare att jag har skrivit väldigt mycket efter krocken.
Jag inspireras av allt möjligt. Det som jag upplever, vad andra gör, upplever och säger, det som händer i världen, o.s.v.
Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Folk som känner mig har nog inte blivit förvånade över att jag skriver eftersom jag har hållit på med språk och någon gång skickat in någon dikt till lokaltidningar.
Skriver du på något nytt nu?
Jag håller alltid på att skriva om något, och låter min fantasi “rulla på”.
Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Flera bekanta till mig har sagt att de har upplevt det ena och det andra. Då har jag sagt till dem att de borde skriva ner det och låta det bli tryckt till bok. Det är nog bättre att få ut eller ge ut sådant som har tärt eller upplyft en i stället för att hålla det för sig själv.