Berätta om din bok!

I boken ”Navigation – Jonas Bronck” tar jag med läsaren på en spännande resa genom tid och rum från vikingabygden i småländska Komstad, över de stora haven till nybyggarland på andra sidan Atlanten, ty jag berättar om hur New York City-stadsdelen Bronx fick sitt namn.

Jonas Bronck föddes omkring år 1600 som son till en ryttare och lantbrukare.  Det var oroliga tider och år 1611 brändes sockenkyrkan i Ljunga ner av danskarna och det faktum att Sverige var indraget i tre krig på denna tid bidrog troligen till att Jonas lämnade sin hembygd, som låg vid tidens allfartsvägar, för att undgå att bli utsänd som soldat. Han hade ett par morbröder som var skeppsbyggare i dåvarande danska Flensburg och det är troligt att det var med deras hjälp som Jonas blev sjöman.  Så småningom blev Jonas sjökapten på holländska fartyg. Kanske navigerade han på Ostindiska Kompaniets fartyg till Indien och andra destinationer i Asien. Kryddor var på den tiden eftertraktade laster. Sjöresorna var farofyllda, men Jonas Bronck klarade både att bemästra vädrets makter och sjörövarnas hiskeliga framfart i farvatten långt borta från hemmahamnen. Jonas Bronck blev så småningom en rik man och år 1638 gifte han sig med holländskan Teuntie Joriaens. Paret bosatte sig i Amsterdam, världens centrum vid denna tidpunkt.

Följande år var det dags för den långa resan över till Nya Amsterdam, som nuvarande New York City hette, efter att nederländarna hade erövrat denna del av Nordamerika. Kanske navigerade Jonas Bronck skeppet ”Trojas Brand” själv. Med på resan fanns andra familjemedlemmar, men även arbetskraft och kreatur. Jonas Bronck betalade 25 % av resekostnaderna på fartyget.

Efter ankomsten till Nya Amsterdam köpte Jonas Bronck mark öster om nuvarande Manhattan. Inom kort hade han byggt ett fint stenhus, som han kallade ”Emmaus”. Han kom att odla majs och tobak, men han tillverkade även öl. Kreatur, grisar och hästar hade han också. Jonas Bronck blev en respekterad man i den lilla nybyggarkolonin och ett fredsfördrag mellan urbefolkningen och holländarna undertecknades i hans hem. Dock, freden blev kortvarig. Kanske blev Jonas Bronck själv offer för indianernas giftpilar år 1643?

”Navigation – Jonas Bronck” är den första heltäckande skildringen av en av Sveriges allra första emigranter till Amerika. Lägg därtill att jag finner det viktigt att sätta in Jonas Bronck i det historiska perspektivet. Därför berättar jag om hur det svenska samhällssystemet utvecklades fram till 1600-talet och vilka värderingar som gällde. Uppfinningar och erövringsresor intog en central plats.  Jag belyser också urbefolkningens levnadsförhållanden före kolonisationen och deras möten med kolonisatörerna. Därför är boken ”Navigation – Jonas Bronck” inte enbart berättelsen om en modig smålänning, som trotsade farorna och skrev in sig i de amerikanska historieböckerna; det är också historien om hur samhällsstrukturerna såg ut på 1600-talet.

Jonas Bronck grundade inte Bronx, men 255 år efter sin död fick han ge sitt namn till det landområde som han en gång ägt, ty på en gammal karta återfanns hans namn och efter några språkliga justeringar var namnfrågan avklarad.

 Hur kom boken till?

Jag inledde mitt Jonas Bronck-projektet redan 2010. Förutom att jag är filosofie doktor och författare, är jag operasångerka, musikdirektör och bildkonstnär, så 2010 gav jag för första gången Jonas Bronck-föreställningar baserade på egna manus och tolkade Jonas Broncks liv i mina konstverk.

Anledningen till att jag publicerar boken om Jonas Bronck just nu är den, att det i år är 375 år sedan han anlände till nuvarande New York City. Av allt att döma var han den förste svensken som landsteg i denna del av Amerika. Tusentals landsmän skulle följa i hans fotspår långt senare.

 Vad får dig att vilja skriva? …

Som jag redan berättat har jag forskarutbildning och jag drivs av att vilja veta mera och att få berätta för andra på ett populärvetenskapligt sätt om olika personer och företeelser. Lägg därtill att jag jobbar med hela världen som mitt arbetsfält, så det är extra spännande för mig att forska om personer med internationell anknytning. Jag ”skräddarsyr” sedan föreställningar där jag själv är skådespelerskan, operasångerskan och pianisten.

 Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Jag publicerade min första biografi år 2000 om sångerskan Christina Nilsson. Om henne skrev jag ett år senare min doktorsavhandling. Detta blev en stor massmedial händelse, så via TV vet alla vad jag sysslar med.

 Skriver du på något nytt?

Ja, absolut! Jag har alltid ett stort antal projekt på gång samtidigt. Inom kort hoppas jag kunna avsluta min forskning om Dag Hammarskjöld med bokutgivning.

 Har du tips eller råd …

Var ärlig! Detta är mitt allra bästa råd. Speciellt när det gäller faktaböcker. Faktagranskning är fruktansvärt tidsödande, men absolut nödvändigt. Om du skriver en roman – var ärlig mot dig själv och skriv med utgångspunkt från din egen inspiration. Försök aldrig kopiera vad någon annan har gjort, för det blir aldrig bra. Dessutom; Ge dig Tid! Allting tar mycket längre tid än man tror. För min egen del skriver jag en bok fort, men faktagranskning och korrekturläsning tar mycket mera tid. Forcera aldrig fram något. Låt allting mogna! Då blir det bra!

 Varför skall man läsa din bok?

Därför att den är unik! Det är den första helgjutna skildringen om svensken Jonas Bronck, som fick ge sitt namn till New York City-stadsdelen Bronx. Lägg därtill, som jag sagt tidigare: Boken sätter in Jonas Bronck i ett historiskt sammanhang, men trots att det är en faktabok, så är den skriven på ett populärvetenskapligt sätt. Jag vill att den skall kunna vara tillgänglig för alla som har intresse av historia och som gillar biografier. ”Navigation – Jonas Bronck” är dessutom tvåspråkig. Det betyder att i den svenska delen av boken har jag fördjupat händelser som kan vara intressanta från svenskt perspektiv, medan jag i den engelska delen fördjupat sådana textavsnitt, som kan vara mera relevanta för den internationella läsekretsen. Det handlar alltså inte om någon direktöversättning av den svenska texten, utan det är två helt fristående delar. Lägg därtill att ”Navigation – Jonas Bronck” också finns som e-bok, vilket innebär att de globala läsmöjligheterna är obegränsade. ”Navigation – Jonas Bronck” skall kännas spännande att läsa, samtidigt som den är full av fakta.

 Vad gör du när du inte skriver?

Egentligen har jag redan besvarat frågan. Förutom att jag avlagt filosofie doktorsexamen och alltså älskar att forska och vara författare, så är jag alltså operasångerska, musikdirektör och bildkonstnär med hela världen som min arbetsplats. Det betyder att jag gör en mängd olika föreställningar, konserter och konstutställningar. Det är ett jättespännande jobb och jag har bland annat sjungit på mandarin för en miljardpublik via TV i Kina. Det finns hur mycket som helst att berätta om, så du får gärna besöka min hemsida www.ingegerdbjorklund.com

 Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla som är intresserade av en spännande historisk skildring med fokusering på en modig smålänning som skrev in sig i de amerikanska historieböckerna – Jonas Bronck.