Berätta om din bok!

Jag älskar havet i alla dess former. Ibland ett element att frukta och känna respekt för. Det är då man står på land iförd vindtäta kläder eller regnställ, stövlar och sydväst. Då känner man sig rätt liten och varför inte?

Människan kan som väl är, inte kuva havet.

Lika väl då vattenytan ligger blank eller häver sig upp mot kala klippor. Eller havsviken som med vida armar, närmar sig de solbelysta strandängarna med styvmorsvioler, strandpiltar (strandnejlika)

och vild gräslök. Då är livet som bäst.

Har i min bok, använt mig av hav och klippor, ett slags bildspråk för att skildra livets skiftningar. Om tro, tröst sorg och glädje.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Har sammanfattat gamla dikter, som legat i ett skräpskåp. Nu fick jag dem på nytt framför mig och då föddes andra tankar och jag fick glädje och ny inspiration, att forma dem på ett helt annat sätt.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Att dela med sig av existentiella tankar som berör oss alla förr eller senare.

Att de flesta har en längtan inom sig, som tar fäste i olika saker.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Förvåning och glädje.

Skriver du på något nytt nu?

Hmm, hmm!

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Bara gör det! Det är viktigt att våga. Innan dess, vet du inte om du kan.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Vem som helst.

I boken finns det frågor som de flesta av oss ställer någon gång i livet. Vi förväntar oss, att livet ska vara rättvist , men så är det inte. Stora frågor kommer helt oväntat, då livet balanserar på en skör tråd. Alla frågor får vi inte svar på och då får vi lämna dem.

Dessutom innehåller boken ett antal konstverk av mig samt vackra fotografier som jag har tagit.

Vad gör du när du inte skriver?

Målar ikoner, tar hand om gamla möbler, är på snickarkurs och just nu, renoverar jag en gammal båt mm. Spännande med nya utmaningar, för jag vet inte om jag kan, därför måste jag försöka. Kan jag inte, så frågar jag de som verkligen kan.

Köp boken här!