Berätta om din bok!

– En novell om hur musikens kraft kan ge oanad inre styrka och sublim insikt och hur denna förmåga kan komma till dig om du ger dig hän.

Hur kom boken till?

– Tanken på att skriva just denna novell har funnits i många år. Jag har alltid skrivit så länge jag kan minnas, dagböcker, poem och prosa. För mig har ord varit viktiga för att bearbeta mina upplevelser inom musikens tecken.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

– När jag började skriva hade jag ingen klar idé om hur novellen skulle bli, den växte fram med sin variation av händelser.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

– Min inspiration alstras av att få träda in i en fiktiv värld av toner och harmonier, att få lämna realiteten för musikens domäner.

Skriver du på något nytt nu?

– Jag får ständigt idéer som jag skriver ner, då oftast i stunder som har berört mig.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

– Att skriva något varje dag oavsett om det hör till det aktuella projektet eller ej. Så har jag lärt mig av andra författare om skrivandets konst. Ett exempel är Marguerite Duras som tog bort min rädsla för att försöka skriva.

Varför ska man läsa din bok?

– Ta del av de upplevelser, såväl sköna som sorgliga, som jag berättar om, som jag tror många kan relatera till.

Vad gör du när du inte skriver?

– I min vardag handlar det om människan som har behov av hjälp, där ett möte med speciell kunskap behövs.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

– Kanske den som älskar operamusik eller aldrig har varit på en opera. Den som är sorgsen och bedrövad, där känslan av maktlöshet och svaghet förlamar, där kan det sköna göra sin verkan.