Berätta om Din bok!

Orden, mina ord om det förflutna och mina drömmar finns inom mig och i min diktsamling, och gitarren gråter stilla. Orden dansar genom mitt livs landskap, där både ljusa och mörka scenbilder finns. Orden i min diktsamling omsluter glädjen, lusten och sorgen. Dikterna lyfter fram både den sakrala stunden och rörelsen i livet.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram?

Orden, de poetiska har suttit på mitt livs fönsterbleck i långeliga tider. Och de har tittat så innerligt på mig. Och plötsligt ville orden anträda en dans och jag sa ja därtill.

Vad får Dig att vilja skriva? Vad inspirerar Dig?

Orden, de poetiska, finns oavbrutet inom mig, de vandrar i mina hjärnhalvor. De vill så gärna möta andra ord och i nya formationer. En källa till inspiration är mitt tidigare arbete med lagtexter och hovrättsdomar. Även poesin kräver språklig precision.

Hur reagerade Din omgivning på Ditt författarskap?

Min närmaste krets lovordar mina dikter. De i denna min krets säger att dikternas innehåll inte alls överraskar dem, eftersom jag ständigt är kreativ. Jag har skrivit böcker och artiklar, långt innan googlevärlden var ens påtänkt. Med keramik har jag arbetat och jag målar stillsamma tavlor, en av dem syns på omslaget till diktsamlingen.

Skriver du på något nytt nu?

Jag skriver på en sakta vävd berättelse om en mans ensamhet; en historisk man av världsformat utåt, men i det privata plågad av sin oförmåga att närma sig kärlekens kvinna.

Har Du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Bli vän med Dina ord, vårda dem ömsint och låt dem vara Din farkost ut i livet, i detta som finns utanför Dig själv.

Varför skall man läsa Din bok?

Alla ord, de tryckta, de uttalade och de som finns bara i drömmar kan vandra över till medmänniskor. Orden hamnar då i en gemensam känslans och tankens gryta, där orden interagerar och inspirerar.

Vad gör Du när Du inte skriver?

Jag tror att orden, de poetiska, nästan jämt flödar orden igenom mina sinnen, varhelst jag är. Samtidigt arbetar jag i det konkreta med färger och former. Och ofta finns jag i känslans tanke omgiven av blommor som är den ultimativa syntesen av detta med färg och form.

Vilka vill Du helst skall läsa Din bok?

De som inte har besökt särskilt många böcker. Jag vill ordentligt locka in dem i de tryckta ordens värld och att de där skall finna en spegelvärld av egna starka upplevelser.