Berätta om din bok!
Boken är ett drama där flera svåra händelser sätter kärlek, vänskap och lojalitet på hårda prov. Huvudperson är 15-årige David som är tillsammans med den jämnåriga, iranskfödda Fariba. Det är också en historia om tre grabbar som varit bästisar sen barndomen.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Boken var inte någon färdig idé utan det var flera idéer, tankar och funderingar som kom att vävas samman under en mycket lång skrivprocess.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Jag har alltid varit intresserad av människor och människors relationer. Jag skriver helst om verkligheten, men föredrar den fiktiva formen.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Omgivningen har reagerat i huvudsak positivt. Få har varit negativa, några har kommit med konstruktiv kritik.

Skriver du på något nytt nu?
Ja, jag skriver på ett nytt socialt drama. Jag är inspirerad av en händelse i en Stockholmsförort på 70-talet, men tänker inte avslöja vilken. För att undvika anakronismer har jag dock förlagt handlingen till nutid.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
För det första måste man ha en historia som man verkligen vill förmedla. För det andra är det viktigt att läsa mycket, det ger alltid ny inspiration, även om man kanske inte alltid märker det direkt.

Varför ska man läsa din bok?
Boken behandlar brännande och komplexa samhällsproblem. Här finns både rasister och kriminella invandrare som en del i ett större sammanhang där brott på olika håll förstärker våldet.  Boken tar kraftfullt ställning  mot rasism och nazism.

Vad gör du när du inte skriver?
Jag är lärare och undervisar i tyska, historia och geografi på högstadiet.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Boken riktar sig främst till ungdomar, men är lika läsvärd för vuxna, inte minst p g a föräldragenerationens mångsidiga agerande.

Köp boken här!