Berätta om din bok!

Att jag bestämde mig för att skriva denna bok var mer som att boken kom till mig.
Jag har i många år släktforskat och samlat på mig ett stort material som jag lagrat ner i en hög i stort sett.
Vartefter åren gått så började tanken gro hos mig att jag skulle vilja föra detta material vidare till mina barn och eventuella andra som skulle kunna bli intresserade av att fortsätta denna forskning så det inte bara försvann ner i mina arkiv. De skulle då också ha ett material att utgå ifrån och inte behöva börja från noll som jag fick göra.
När jag började samla materialet på ett ställe så insåg jag att jag behövde strukturera upp materialet för att göra det mer läsbart och försöka skapa någon sorts tråd genom det som jag nu började se som en berättelse.
Sedan dök tanken upp som ett brev på posten att jag behövde förklara lite varför jag gör detta och boken började så småningom ta form och jag blev också mer och mer kritisk till vad jag skrev, vad skulle jag ta med och vad skulle jag hoppa över. Ett oändligt ändrande i materialet började. Jag vet fortfarande inte om jag har tagit med rätt saker.
Till slut så blev det en bok med det material som jag hade samlat på mig under min resa med många spännande nerslag i historien som jag inte kände till sedan tidigare. Det blev också en ögonöppnare för hur svårt livet var för många med krig och fasansfulla umbäranden och vad det kunde föra med sig.
När det dessutom blir så att vissa människor hamnar i vägen för blåa svallvågor så blir inte livet lättare. Men när allt kommer omkring så har vi Ändå samma röda färg på blodet.

 Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Att kunna dela med mig av sådant jag själv saknat i mitt liv.

 Skriver du på något nytt nu?

Jag samlar på mig lite allmänt material och får se om jag försöker sy ihop det till något. Det kommer också fram mer information från olika arkiv som jag lägger på hög just nu tills vidare.

 Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Våga utmana dig själv och dina innersta tankar och demoner, det blir lite grann som att dra ner brallorna offentligt.

 Varför ska man läsa din bok?

Den skulle kunna hjälpa till att ge en bild av hur olika samhällen såg ut förr och människors olika livsvillkor och öden och kanske ge en förståelse för andra kulturer och dess svårigheter och möjligheter i olika samhällen.

 Vad gör du när du inte skriver?

Lyssnar på musik, läser och försöker hålla mig uppdaterad på olika forum som finns i Tyskland framför allt.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Människor som är nyfikna på att lyfta blicken och se hur situationen har varit i olika länder och vill balansera sin uppfattning mellan olika sidor och typer av konflikter, kort sagt, människor som vill jämföra hur det var förr och hur det är nu. Samhällen förändras över tid. Migration har alltid varit en viktig del för Europas uppbyggnad.

 

Thomas Virro

Filosofie Magister i Kognitionsvetenskap

Född 1951