Bert Fernströms ”Livet i en Öländsk by 1964-1969”, utgiven på Vulkan Förlag, har uppmärksammats i den lokala tidningen Ölandsbladet. Fotoboken är en samling med fotografier tagna av Bert själv, som han nu har gett ut i bokform.

Reportagets undertitel är ”Ny fotobok visar vardagslivet på en öländsk bondgård under 60-talet” och skriver glädjande nog att boken kommer att kunna tilltala alla– antingen som ett tidsdokument eller som en samling med personligt värde för den som har en egen relation till fotografierna.

Ölandsbladet berättar den nyblivne pensionären Berts livshistoria och gör samtidigt ett slag för hur viktigt det är att komma ihåg att dokumentera vardagen, ett sammanhang som ofta inte fotograferas. ”Livet i en Öländsk by 1964-1969” blir ett exempel på vilken betydelse och vilket allmänt framtida intresse som varje fotografi kan komma att få för kommande generationer.

Fotoboken visar också hur ett privat fotoalbum kan locka till sig lokalt intresse, roligt!

Du kan köpa boken här