Berätta om er bok!

Boken som vi skrivit tillsammans heter Överlevnadsguide. Vi vill belysa ett dolt problem – mobbning av chefer. Det är lätt att tro att en chef ska tåla det mesta, men mobbning ska ingen behöva tåla. Tillåts det i en organisation är det förödande för alla, inklusive för organisationen. Men det går att känna igen de mönster som finns i en mobbningsprocess och det går att förebygga. Det tjänar alla på! Därför har vi gjort en bok som kan användas som en guide för att komma framåt, både för den som är utsatt men också för anhöriga och för arbetsgivare. Vi har helt enkelt skrivit en bok som vi tycker har saknats.

Hur kom boken till?

Vi har i våra olika roller sett många arbetsplatser och haft många kontakter genom åren. Att chefer – kanske framför allt mellanchefer, mobbas är vanligare än vad vi trott, men man talar inte om det! När vi satte oss ned tillsammans för att jämföra vad vi sett, blev det tydligt att det finns stora likheter i dessa processer som kan beskrivas som mönster. Det finns gemensamma nämnare mellan de organisationer som tillåter mobbning. Och när vi byggde på med intervjuer blev det ännu tydligare.

När vi bestämde oss för att skriva en bok, inledde vi en ny process för oss båda. Det har varit avgörande för samarbetet att vi har olika kompetenser. Vi har kompletterat varandra och det har varit en spännande och berikande resa. Tidigt var vi överens om att vi inte ville framställa den utsatte som offer eller tala om skuld. Fokus skulle ligga på att beskriva och känna igen mönster och processer och att kunna ta sig vidare. Det gav oss drivkraft att tänka framåt för att göra Överlevnadsguide.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Det tog oss mycket tid att hitta form, tilltal och struktur för innehållet. Det är ett svårt ämne därför att det berör människor i deras innersta. Har du blivit mobbad och nästan mosad som person, är du oerhört sårbar. Många beskrev just detta för oss. Därför var det viktigt för oss att verkligen nå fram till dessa presumtiva läsare. Så vi har verkligen jobbat i en intensiv process där vi vävt in och byggt på berättelser från alla dem vi talat med och som varit generösa och delat med sig av starka upplevelser. Ett ansvar för oss att förvalta.

Vad får er att vilja skriva? Vad inspirerar er?

Ann F – För mig är det viktigt att få ut budskapet på arbetsplatser eftersom mobbning av chefer är ett dolt problem som behöver lyftas.

Ann W – Det som inspirerar mig är språket. Formuleringar, en mening som plötsligt dyker upp och som sätter igång fantasin och utmanar tankarna. Jag har sådana meningar och ord sparade ända sedan tonårstiden i ett block, bara att använda. Och det kommer ständigt nya.

Skriver ni på något nytt nu?

Ann W - Jag skriver inte på något konkret just nu. Skriver gör jag dagligen i min roll som konsult men att skriva för egen del kräver mera. Mera tid, andra tankar. Men det händer att jag skissar lite, prövar mig fram med någon idé så länge det känns bra.

Ann F – Jag försöker övertala Ann W att det är dags för henne att skriva en barnbok och en ny bok tillsammans med mig om ett nytt spännande område inom HR.

Har ni tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Lärdomarna är att låta det ta tid. Ups and downs, snabba flöden eller stiltje – det är en blandning av tillstånd när man skriver. Det kom inte igång på riktigt förrän vi hittat rätt tilltal, som för Överlevnadsguide är ett du-tilltal.

Varför ska man läsa vår bok?

För att vässa sina redskap att se och känna igen destruktiva mönster och för att få kunskap om hur mobbning kan kännas ur den utsattes perspektiv. Och om man är utsatt – för att få styrka i att man inte är ensam och att det går att ta sig framåt.

Vad gör ni när ni inte skriver?

Ann F – Jag är konsult inom HR och arbetar främst med arbetsmiljö och diskriminering. Jag utbildar chefer och arbetsledare hur de kan arbeta med hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete.

Ann W – Jag är konsult och brinner för frågor som rör olika verksamheters samarbete för att öka människors möjlighet till livslångt lärande, delaktighet och demokrati. Jag arbetar med små och stora projekt men också som bollplank och inspiratör.

Vilka vill ni helst ska läsa er bok?

Chefer och experter av olika slag men också gärna ledningsgrupper eller den som är intresserad för egen del.  Det finns ett kapitel med diskussionsunderlag för arbetsgivare. Den som är eller har varit utsatt för mobbning hoppas vi kan hitta Överlevnadsguide och se en väg framåt. Och den som är närstående till den som är utsatt för mobbning får konkreta råd.

Köp boken här.