Berätta om din bok!

Boken behandlar på ett lättillgängligt sätt symtom och behandling av 12 psykiska sjukdomar.

 Hur kom boken till?

För drygt ett år sedan ropade min dotter, som då gick i tredje klass, från sitt rum: Pappa, vad är schizofreni och hur blir man frisk från det? Hon satt och bläddrade i en läkarbok och fastnade för just den typen av psykisk ohälsa. Det är drygt ett år sedan. Jag berättade lite om vad jag kan om detta men lovade att gå till biblioteket och komplettera med information; tänkte att det finns bra pedagogiska grepp för unga om sådana ämnen. Det fanns dock knappt någonting skrivit för unga om psykisk ohälsa. Jag bestämde mig för att börja skriva om ämnet.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Den här boken skrev jag för att jag tyckte att "den saknades".  Det inspirerade mig. Det finns många fördomar om psykisk ohälsa och jag tänkte att unga är en viktig målgrupp att vända sig till för att bidra till en förändring av synen på psykisk ohälsa. Det är så vanligt med psykiska svårigheter att vi inte kan se på dem som lider som om de vore en annan sorts människor.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Omgivningen har reagerat positivt på att jag valde att skriva om det här ämnet . Det positiva är att många vuxna läst boken och sagt att de uppskattat den.

Skriver du på något nytt nu?

Jag skriver på en roman.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Skriv om det som känns angeläget för dig.

 Varför ska man läsa din bok?

Jag tycker att man ska läsa den om man är intresserad av att lära sig lite om psykisk ohälsa. Jag tycker att den ger en skaplig bild, på ett lättillgängligt sätt, av vanliga kännetecken på 12 psykiska ohälsotillstånd.

 Vad gör du när du inte skriver?

Jag anställd som personligt ombud för personer med långvarig psykisk ohälsa. Jag undervisar också emellanåt på uppdragsutbildningar i psykiatri och socialpsykiatri på komvux. Jag spelar också akustisk gitarr och skriver någon låt om året.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Initialt var min tanke att unga skulle läsa den. Men när responsen från vuxna och även yrkesverksamma i bl a socialtjänst gav uppskattande omdömen om boken har målgruppen vidgats till att omfatta också intresserade vuxna.

Köp boken här!