Berätta om din bok!

Boken handlar om den förändring som samhället håller på att genomgå. Ekonomin tycks i allt

högre grad styra utvecklingen. Måste det vara så? De negativa konsekvenserna för den nu

pågående utvecklingen blir allt mer påtagliga. Allt fler människor känner av stressen i

arbetslivet, konsumtionen ökar vilket spär på slit och slängbeteendet som i sin tur skapar en

jakt på allt billigare produkter. Därmed har i stort sett all produktion av varor flyttat till andra

sidan jorden där vi inte har en aning om vilka arbetsförhållanden som råder. Är detta ok?

Kan det möjligtvis vara så att det finns ett samband mellan vårt nuvarande levnadssätt och

det klimat-hot som vi nu tvingas att ta i tu med. Min ambition är att tydliggöra sambandet

mellan att sätta högsta prioriteten på ekonomin och vilka konsekvenser det får samt påvisa

att det i stället borde vara allra högsta prioritet på att främja en utveckling som samspelar

med den kunskap vi har om människors välbefinnande. Vi, i vår del av världen, befinner oss

just nu i en situation där vi, med all samlad kunskap, kan leda samhällsutvecklingen vidare

mot mål som samspelar med människan och de behov vi har.

 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag är nu 64 år och har pensionerat mig. Allt sedan tonåren har jag burit på funderingar kring

människan och samhället. Eftersom jag är uppvuxen på en mindre ort på landsbygden så har

jag ostört kunnat tillbringa mycket tid med detta. Under senare år har jag i mån av tid skrivit

ned en del tankar allteftersom de mognat. Först efter att jag slutade mitt arbete så kände jag

att jag äntligen fick den tid jag behövde för att mer koncentrerat ägna mig åt att

sammanställa mina tankar. Efter många års arbete kunde jag på senare tid alltmer känna av

det ökande arbetstempot. Med IT-samhället så ökar pressen på individen. Tidigare var

arbetsplatsen också en social oas där jag lärde känna kompisar och vi kom varandra in på

livet. På senare år blev alltfler sittande framför datorn och kände inta att de hade tid att ta

en kaffepaus eller att käka tillsammans. Klimatet blev kyligare.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag känner att jag har ett ansvar inför mina medmänniskor men också kommande

generationer att försöka hjälpa till att påverka den koloss som samhället är. Även om jag kan

känna mig som en David mot Goliat så vet jag, när jag pratar med andra människor, att

många bär på tankar som handlar om tveksamheten till konsumtionssamhällets fördelar. Jag

tror att det är viktigt att kanalisera och tydliggöra alternativ till vårt ekonomiska fokus.

 

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Det är ett fåtal som känner till att jag arbetat med denna skrift och de allra flesta, av de som

känner till mitt arbete, uttrycker en förväntan på resultatet.

 

Skriver du på något nytt nu?

Inte ännu, men jag har funderingar kring en fortsättning.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Nej, inte annat än att det faktiskt går att med relativt begränsade ekonomiska resurser

producera skrifter och att det både är en rolig process att arbeta med och ger en viss

tillfredsställelse när det färdiga alstret träder fram.

 

Varför ska man läsa din bok?

Jag hoppas att jag kan hjälpa till att ge hopp till alla människor som vill se mer av mänsklig

värme sociala gemenskaper och trygghet. Ökad förståelse för orsaken till problem som

bostadskrisen, stressen på arbetsplatserna, miljön o.s.v kan få oss att stå upp för andra

värden än de rent ekonomiska.

 

Vad gör du när du inte skriver?

Jag är hobbysnickare, hobbyfotograf, hobbyträdgårdsmästare, hobbykock och hobbyseglare

bl.a. Just nu utgör jag och mim fru hemmabasen för våra 3 barn(22, 29 och 32 år) som inte

riktigt börjat flyga på egen hand ännu.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Politiker av alla slag, skolledare, andra författare och alla som bryr sig om

samhällsutvecklingen.