Berätta om din bok!
Integration är en av vår tids största utmaningar och jag har under min tid upplevt hur det växt fram utanförskapsområden på ett sätt som jag trodde skulle vara otänkbart. Det svenska sättet att försöka lösa allt med socialingenjörskonst i form av system, processer och projekt känns enligt mig nu närmast naivt. När jag började engagera mig i integration och flyktingmottagning så konstaterade jag att systemet är ganska bra. Till och med så bra att vi får högsta betyg i internationella undersökningar. Ändå verkade det vara något som saknades eftersom för många helt enkelt inte delaktiga och aktiva medborgare i samhället.
Mina analyser och funderingar ledde mig in på hur viktigt det är med gemensamma principer och hur dessa måste finnas och vara vägledande i alla de fall då systemet med tvetydiga svar eller det måste göras gränsdragningar. I boken försöker jag både lägga fram några grundläggande principer jag tror hade förbättrat integrationen avsevärt. Det hade gjort det lättare för alla de socionomer, lärare, integrationsarbetare som nu ofta lämnas ganska ensamma för att i många fall göra svåra bedömningar. Boken är även tänkt som en introduktion till ämnet integration där jag försöker belyser de viktigaste teorierna och problemställningarna.

Hur kom boken till?
Jag har gjort resan från ett ideellt engagemang till ett professionellt på relativt kort tid. När jag är ute och träffar andra som antingen arbetat med integration under en längre tid eller rekryterats in från andra branscher så känner jag att den verklighet vi ser ligger långt ifrån den polariserade debatt som förs.
Jag kände att det fanns behov av mer pragmatisk bok som fokuserade på de mer jordnära och pragmatiska frågeställningarna. Just nu håller rekordmånga människor på att skapa ett liv i Sverige. Att vi agerar nu är helt avgörande, om två år kommer alla på något sätt format ett liv i Sverige. Om det blir fel första gången kommer det att kosta både samhället och individen att rätta till det och göra om.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
När jag började titta närmare på integration kom till genom att kombinerade relevanta teorier med den verklighet jag såg och försökte skapa ett ramverk för integration. Arbetet har skett i tätt samarbete och kontakt med nyanlända samt volontärer och tjänstemän i olika positioner. Jag har försökt hitta ett tonläge som inte låser positioner och som de flesta kan acceptera. De tankarna har ju utvecklats och formulerats under en längre tid. Hela tiden med fler nyanser och tydligare formuleringar.
Boken behövdes för att jag själv skulle kunna få struktur på alla tankar och teorier. När jag väl skrev boken fanns det mesta på plats, utmaningen var att formulera det och paketera det.
Under arbetats gång har jag haft otroligt stort stöd av mitt nätverk som kommit med konstruktiv feedback återkopplat på texterna. Arbetet har inte skett i en grotta utan i dialog med ganska många kloka människor. Deras reaktioner har inspirerat och utmanat mig.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

För mig är skrivandet det naturliga sättet att formulera och strukturera tankar och idéer. Eftersom detta är en viktig fråga, en fråga där varje individ som kommer hit verkligen får sitt liv förändrat på ett avgörande sätt kändes det som ett bra tillfälle att försöka mig på att skriva en bok.

Skriver du på något nytt nu?
Jag har en idé om att skriva en bok som handlar om lokalsamhällets betydelse för människan ska känna sammanhang och meningsfullhet. Men just nu ligger det längre fram. Det bygger till viss del på samma teorier som jag har byggt denna bok på, fast då applicerat på ett annat sätt.

Varför ska man läsa din bok?

Någonstans måste vi bli pragmatiska och diskutera hur vi ska integrera människor. Diskussionen handlar enligt mig i för stor grad om i fall människor ska komma hit eller inte. Faktum är att det redan har kommit väldigt många människor som måste få en så god chans som möjligt i sitt nya land. Jag vill att fler diskuterar hur inte om. Detta är en bok om hur.

Vad gör du när du inte skriver?
Jobbar, läser och studerar, engagerar mig, tränar och umgås med familjen. Familjen ska flyttas längre fram i detta och min förhoppning är att jag mentalt ska frigöra mig genom denna boken.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
De som har möjlighet att engagera sig eller de som redan engagerar sig för integrationen, samt alla som i stor utsträckning bygger sina åsikter i frågan på känslor istället för principer och överväganden. Samt givetvis alla beslutsfattare och professionella som kanske kan hitta lite stöd och tankar i boken eller helt enkelt bara lite nya infallsvinklar.