Berätta om din bok!

Boken är en kriminalroman som utspelar sig i och kring en högstadieskola i Lindesberg.

 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag har länge önskat att skriva om allt det konstruktiva och positiva som elever och skolpersonal gör och upplever varje dag. Själva huvudidén var färdig från första bokstaven, men detaljavsnitt växte fram under skrivandet.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag har lätt att uttrycka mig i skrift. Skolans värld behöver respekt och uppskattning för det arbete som utförs dagligen. Alltför mycket negativa rapporter tynger skolan idag.

Inspirationen kommer även från självupplevda händelser som jag delvis utgår från.

 

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Här i Lindesberg har det varit ett stort intresse och många har sagt sig vilja läsa boken.

 

Varför ska man läsa just din bok?

För att med spänning och humor få en varm känsla av elevers och lärares mänskliga och professionella engagemang i allt som sker i och kring skolans verksamhet.

 

Vad gör du när du inte skriver?

Jag läser gärna böcker och ser på historiska program på tv.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Den är skriven på ett personnära sätt som inte ska avskräcka någon från att läsa den.

Det är ingen lärobok!

 

Skriver du på något nytt nu?

Nästa del i serien om rektorn handlar om en klassresa till Italien med diverse förvecklingar. Den kommer ut någon gång under våren 2016.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Våga släppa loss och skriv om det som intresserar dig. För praktiska detaljer - tag gärna hjälp av andra som jag gjorde när jag kontaktade Vulkan.

 

Är det något annat du vill tillägga?

Kommentera gärna boken på facebook; ”Swedish roots” eller Gunnar Verngren.