Berätta om din bok!

Boken behandlar allting ifrån hur små företag till stora multinationella företag ska arbeta för att attrahera talanger. Den innefattar allt ifrån employer branding, rekrytering, arbete med mångfald, sociala medier, att förstå den nya generationen till exit-intervjuer där organisationen i fråga kan lära sig av sina misstag och lyckas attrahera och behålla arbetskraft.

Hur kom boken till?

Idag har många branscher svårt för att attrahera och rekrytera rätt personal, inte minst IT-branschen. Genom min verksamhet på Student Node träffar jag dagligen verkställande direktörer, HR-chefer och avdelningschefer. Utifrån samtalen märkte jag att även de som är experter gärna vill uppdatera sig mer om vad som attraherar just dagens unga talanger och få inspiration kring hur de verkligen ska jobba för att klara kompetensförsörjningen. Genom boken ger jag erfarenheter utifrån min verksamhet på Student Node, insikter från andra jag pratat med i branschen och litteratur som jag har läst. De sammanfattade artiklarna syftar till att hjälpa både stora och små företag att förstå hur marknaden fungerar, hur den nya generationen attraheras och vad som gör att du blir en attraktiv arbetsgivare. På så sätt kan läsaren få insikt i hur de ska fortsätta jobba för att lyckas med kompetensförsörjningen.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Det var en färdig idé från början. Jag har mycket egna erfarenheter, läser mycket inom området och pratar med andra i branschen. Jag ville samla och sammanfatta det som jag tyckte var nyttigt för de som arbetar med employer branding, kompetensförsörjning, rekrytering, HR eller på annat sätt har chefspositioner och mandat för att kunna tillsätta personal till sin avdelning.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Nyttan i det som skrivs är vad som inspirerar mig, att känna att en läsare kan inspireras, lära sig mer och göra ett bättre jobb som resultat av att ha läst mina tips. Tanken från början var att göra en upplaga som endast var till för våra kunder på verksamheten jag bedriver. Till slut blev det en hel bok. Varför inte låta fler ta del av kunskaper kring hur talangerna kan attraheras tänkte jag.

Skriver du på något nytt nu?

Nej, jag skriver inte på något nytt ännu. Men jag läser alltid mer och mer, ämnet kommer hela tiden behöva uppdateras. Därför kan det hända i framtiden att jag kommer med en ny upplaga med ännu fler och relevanta artiklar för tiden.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Du måste inte vara perfekt på att stava eller göra meningsbyggnader. Om du har rätt kontakter, familj eller vänner kan du få hjälp med den delen. Mitt tips och råd är istället att du verkligen ser till att du har ett bra innehåll att förmedla. Jag har aldrig varit personen som känner att jag hinner läsa skönlitteratur, så jag kanske heller inte kan ge tips till den typen av författare. Men för mig som vill lära ut och leverera ett konkret värde med min bok gäller som i sociala medier att ”content is king”. När ett bra innehåll väl finns, då kan stavning, meningsbyggnad och annat falla på plats efteråt.

Varför ska man läsa din bok?

Om du vill lära dig hur din arbetsplats eller ditt företag ska lyckas attrahera, rekrytera och behålla talanger – då ska du läsa boken. För dig som är anställd på ett företag och ofta får nya medarbetare runt dig som inte håller måttet, läs boken för att förstå hur detta uppstår.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag är VD och medgrundare till Student Node AB, det är mer än ett heltidsjobb. Vi ser till att relevanta arbetsgivare och studenter får en personlig kontakt med varandra, ofta genom mingel, afterwork eller case på vårt kontor eller hos arbetsgivaren i fråga. Förra terminen hade vi 1,5 event / vecka i vår eventkalender på studentnode.com med 1-2 rekryteringar / event hos de arbetsgivare som avsåg att rekrytera.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Boken riktar sig främst till rekryterare, HR-personal som arbetar med ”employer branding” och kompetensförsörjning men även verkställande direktörer, avdelningschefer, andra beslutsfattare och övriga intresserade.