Berätta om din bok! 

Boken handlar om min uppväxt, tankar kring hur jag blev den jag blev och betydelsen av att upptäcka att jag är en högkänslig person. Berättelserna handlar om min barndom, tonår och valda delar ur mitt vuxenliv och för att visa på hur tidigare generationer påverkar och präglar oss, hur arv förs vidare, beskriver jag också de vuxna personer jag levde med såsom mamma, pappa och farmor i korta perioder. Mina föräldrar var båda traumatiserade, mamma överlevare från Förintelsen och pappa växte upp i fosterfamilj och detta låg som en osynlig skugga över familjen. Jag berättar om män som fick stort inflytande över mig, om mina barn, arbeten, djur, andlighet och olika sjukdomar i familjen. Jag reflekterar och funderar över hur vi människor påverkas av andra och olika händelser och låter oss påverkas men också hur vi kan gå vidare trots projektioner och minnen av tidigare utsatthet för att istället ta kontrollen och makten över våra liv. Det finns också bilder, dikter och affirmationer i boken.

 

 Hur kom boken till? 

Jag gick en skrivarkurs då jag funderade på att skriva en bok om mitt liv för mina barn. Jag ville att de skulle känna till hur mitt liv var och blev eftersom jag själv saknat berättelser och delaktighet i mina föräldrars uppväxt och liv. Jag hade en tanke om att man kan, genom att veta och förstå människor och händelser och få hjälp med att bearbeta och se olika möjliga scenarier och lösningar, förhindra att negativa händelser belastningar och trauman upprepas. Sedan växte boken och jag fick omarbeta mycket för att göra denna tillgänglig för allmänheten.

 

 Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen? 

Idén om mitt liv i ett narrativ var klar men innehållet växte fram under tidens gång.

 

 Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig? 

Jag har alltid skrivit ner tankar, reflektioner, funderingar och dikter i ett sätt att förstå omvärlden och mig själv men också andra människor. I efterhand, som vuxen har jag förstått att jag skrev, eftersom jag inte kände att jag hade någon jag kunde tala med på djupet och i förtroende. Jag saknade en vuxen som var närvarande, lyssnade och som jag kände stöd och förståelse från, någon som såg mig.

 

 Skriver du på något nytt nu? 

Ibland skriver jag på min blogg   godheten.blogspot.com   om allt som berör mig.

 

 Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Jag tror det är bra att ha en idé klar och så får tiden utvisa hur den formas allt eftersom, man påverkas hela tiden av händelser och sin egen utveckling. Det kan ta tid att få en berättelse förståelig, man behöver tänka på kronologin och att inte hoppa över led i händelseförloppet som försvårar kontinuiteten.

 

 Varför ska man läsa din bok? 

Jag hoppas boken inspirerar till reflektion över hur vi lever våra liv och hur vi kan ändra på sådant vi inte är nöjda med. Hur vi kan skapa egenmakt och inte låta oss utnyttjas utan leva och verka tillsammans med människor som berikar oss och för planetens bästa.

 

 Vad gör du när du inte skriver? 

Jag tycker om att sjunga jiddischsånger, dansa, måla, virka, diskutera och utbyta tankar och erfarenheter, följa med i samhällsdebatter, läsa, se film, lyssna på musik med flera andra konstupplevelser. Min hund och katt ger mig samvaro och dagliga hundpromenader och mina barn och barnbarn med familjer ger mig glädje. På mitt landställe får jag lugn och ro med naturupplevelser, stillhet och trädgårdsarbete.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla som önskar bli mer medvetna om vad som händer inom dem och runt dem, som vill reflektera och fundera både kring livets skeenden och kring relationer, fantisera och bli inspirerade. Eftersom boken handlar om livet och hur detta kan gestalta sig, hur allt hänger ihop och interagerar på ett eller annat sätt, innehåller boken många olika teman öppna för var och en att ta del av efter intresse och behov.