Berätta om din bok!
Boken är en lättläst spänningsroman, som utspeglar sig under en resa mellan Malmö och Stockholm. På tåget i Malmö kommer några resenärer på, som ser ut som ett sällskap, men visar sig inte alls ha med varandra att göra. Men de har precis likadana väskor, en svart resväska med en bred röd diagonal. Väskorna tillsammans med deras uppträdande väcker viss undran, inte minst hos Peter, en IT-företagare på väg till Stockholm. Under resan uppstår det en hel del problem med dessa resenärer exempelvis omplaceringar, rök ur en väska, saknar biljetter. Deras uppträdande enskilt gör tågvärden misstänksam och i Nässjö får hon hjälp av polisen, eftersom deras uppträdande ger indikationer på eventuella olagligheter. När de märkliga resenärerna inte kan påverka tågvärden, uppträder de ganska hotfullt, samtidigt som de plötsligt är en grupp, där de enskilda individerna nu försöker stötta och hjälpa varandra till varje pris. Under senare delen av resan genomför polisen samtal med resenärerna, för att reda ut vad som egentligen händer. Är de misstänkta resenärerna kanske smugglare eller till och med terrorister. Poliserna hoppas att vid framkomsten till Stockholm ha rett ut fallet. Arvid, en liten kille på åtta år, är mycket misstänksam mot resenärerna och deras ”brinnväskor”, vilket anspelar på röken som kom ur en av väskorna tidigt under resan.

Hela handlingen utspelarr sig ombord på tåget eller i dess omedelbara närhet, under en specifik resa. Yrkespersonerna i boken (poliser och tågpersonal) är professionella yrkesmän utan några märkbara psykiska och eller sociala problem, utan de är väl förankrade i samhället. Det förekommer inga mord, utan de brottsliga gärningar, som uppdagas i slutet av boken, är egentligen mycket allvarligare än ett enstaka mord.

Förutom den kriminella delen handlar boken även om en resa på ett tåg genom Sverige. Den försöker hantera tankar och händelser, som är normala på en typisk tågresa. Vissa personer utmärker sig och vissa finner varandra. Det sociala umgänget finns hela tiden med i sammanhanget. Även vissa ”sevärdheter” utanför tågfönstret beskrivs och kommenteras, exempelvis skylten avseende högsta punkten på södra stambanan strax söder om Nässjö.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Det har varit en dröm under lång tid att skriva en skönlitterär bok. Min yrkeskarriär har genomförts inom offentlig förvaltning (Försvarsmakten och Lunds Universitet), där jag har skrivit många offentliga handlingar och även genomfört omfattande utredningar. Därför kändes det som en utmaning att få ge sig på en skönlitterär roman, där fantasin kan få spela någorlunda fritt. Det handlar också om språk, uttryckssätt, skapa något efterfrågat, komplexiteten m.m. Det har funnits väldigt många idéer vad en sådan bok skulle handla om. Fast på ett tidigt stadium var en spänningsroman i fokus

Slutligen fastnade jag för att låta boken bli en spänningsroman under en tågresa. Detta innebar att miljön är begränsad till tåget och dess omedelbara närhet. Bokens tidsutsträckt omfattar endast resan längd cirka 5 timmar (7 med inlagd försening). Kapitelindelningen blir naturlig genom att följa tidtabellen. Denna naturliga struktur gjorde det enklare för mig som författare att skapa den kreativa delen i form av bokens handling och sammanhang. Jag tror att det var nödvändigt för mig som ny författare.

När ämnet var klart, skrev jag en mycket översiktligt synopsis, som beskrev handlingen väldigt grovt (2 sidor). Detta blev sedan ett synopsis där kapitlens innehåll blev tydligare (cirka 20 sidor). Efter det utvecklades ett första färdigt manus, där kontakt togs med SJ och polisen, för att inga verksamhetsfelaktigheter skulle förekomma. Ur detta manus har sedan ytterligare sju versioner av manuset utarbetats, innan det kändes färdigt.

Utöver detta har logiken hanterats genom att en bildserie i Powerpoint utformats. Denna bildserie beskriver tågbeläggning och alla relevanta resenärers förflyttningar i tåget under olika delar av resan. Denna del har kanske varit allra svårast att hålla ihop.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Jag har under hela mitt yrkesliv skrivit texter av olika slag. Detta har lett till en nyfikenhet att uttrycka sig i ett skönlitterärt sammanhang. Det är dessutom väldigt inspirerande att någon annan person kan läsa och ha utbyte av min skrivna berättelse.

Inspirationen att skriva kommer ifrån olika händelser och företeelser i min omgivning. I den här boken har mitt resande med tåg, där mina observationer av olika händelser, personer och beteenden på tåget gett inspiration till boken. Utifrån dessa iakttagelser har sedan fantasin fått fritt spelrum, till något annat än den kanske för tillfället lite tråkiga tågresan.

Jag har även fått inspiration genom att läsa mycket litteratur i alla sammanhang. Under nästan hela mitt yrkesliv har en skönlitterär bok varit med mig som en följeslagare på resor eller olika tjänstgöringar.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Min fru har aktivt stött skrivprocessen med idéer och uppslag. Dessutom har hon hjälpt till att granska manus både språkmässigt och innehållsmässigt. Det var till och med hon som föreslog att min bok skulle handla om en tågresa.

Denna idé tog jag fasta på och behandlade tillsammans med minst tre andra inriktningar. Jag såg ganska snabbt fördelarna med tågresan, eftersom den var begränsad i format m.m.

Den övriga bekantskapskretsen har visat ett begränsat, distanserat intresse. Men de vill gärna se den färdiga boken.

Skriver du på något nytt nu?
Jag har inte påbörjat skrivprocessen för ytterligare böcker. Jag vill först se hur denna debutroman tas emot. När man ger ut en bok på det här sättet, löper man en viss ekonomisk risk. Helst vill jag att den här boken tas emot så positivt att jag inte står med en stor mängd osålda böcker i rest, när det gått en tid.

Däremot har jag tankemässigt förberett mig att ge ut minst ytterligare två romaner. Här har tankeprocessen pågått en tid. Den första hade jag tänkt skulle utspelas inom universitetsvärlden, där den speciella verksamheten med forskning, undervisning och offentlig verksamhet ger en bakgrund för spännande intriger och samspel mellan olika människor. Här kommer min erfarenhet som universitetslärare väl till pass. Den andra boken skulle mer ta ett IT-tekniskt perspektiv och handla om hur IT-system idag omvandlar hela samhället och vilka konsekvenser detta kan få. Men även den boken skulle utformas som en spänningsroman av något slag. Båda dessa idéer är något så när färdiga för att skrivas ner i form av ett första synopsis.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Det är svårt för en nybörjare att ge tips och råd, för egentligen är ju jag också en blivande författare. Däremot är det några få saker jag vill trycka på.

Gör inte handlingen för komplicerad, för allt i boken måste hanteras, även småsaker. Mycket av detta kan hanteras i tydlig arbetsprocess.

Var beredd på kritik och många revideringar. I mitt fall är bokens slutmanus den åttonde versionen av boken. Dessutom är jag övertygad om att det kanske hade behövts ytterligare versioner, innan alla oupptäckta problem hade lösts.

Var beredd på att det är väldigt svårt att få en bok publicerad och antagen av ett förlag. Det gäller att hålla humöret uppe och försöka igen och igen och igen. Dessutom finns ju egenutgivning som plan B.

Varför ska man läsa din bok?
Boken har för avsikt att underhålla på ett lättsamt sätt. Så det naturliga svaret blir att få en stunds avkoppling och nöje under exempelvis en resa.

Boken har för avsikt att vara ganska lättläst. Det förekommer inga mord och inga asociala poliser, men vad som i övrigt döljer sig innanför pärmarna behöver ju upplevas.

Eller som Arvid 8 år en av huvudpersonerna i boken skulle ha sagt: ”Polisen måste ta bovarna och deras brinnväskor, annars kan hela tåget brinna upp.”

Vad gör du när du inte skriver?
Jag är sedan två månader tillbaka pensionär efter ett långt arbetsliv inom statlig verksamhet. De senaste 14 åren var jag lärare i informatik på Lunds Universitet.

Så det jag gör nu är att anpassa mig till det hårda styrda livet som pensionär.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Egentligen vill jag att alla skall läsa boken, men jag har egentligen haft just resenärer som målgrupp, när jag skrivit boken. Det är ofta man som resenär eller i ett annat sammanhang önskar sig lite avkoppling under några timmar. Där känns min bok, som ett starkt alternativ.

Köp boken här!