Sjukt försäkrad - Den sanna historien om det svenska "skyddsnätet" Caroline Ljungberg

Berätta om din bok!

Det handlar om år 2014 när jag var med om en brutal bilolycka på väg hem från mitt arbete som förskollärare, och blev sjukskriven i tre veckor för att läka.

Efter ett tag stod det dock klart att det var mycket mer som hade gått sönder i min redan känsliga kropp än man först trodde och jag fick genomgå en så kallad Hauserplastik för att inte bli rullstolsbunden. Det var då den hemska resan med Försäkringskassan började – en kamp som kom att pågå i åratal.

Man måste inte bara vara frisk för att orka vara sjuk i det här landet, man ska helst vara rik också för att inte gå under ekonomiskt. Jag har ännu efter flera år verken fått ersättning eller sjukskrivning till den grad jag har rätt till, och det är bara tack vare min sambo och familj som jag och min trasiga kropp inte har hamnat på gatan.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Den kom till under min sjukskrivning för en bearbetningsprocess. Den växte fram med allt jag fick utstå och vara med om.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag ville skriva av mina tankar och känslor för att bli fri från smärta och obehag som jag bar inom mig. Att skriva är som musik, alla känslor kan komma fram genom ord.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

De blev mycket intresserade och ville lyssna på min idé och många blev själva inspirerande av att börja skriva. Många blev mycket positivt överraskade.

Skriver du på något nytt nu?

Jag studerar till specialpedagog och skriver många akademiska texter för varje vecka. Bok nummer 2 har inte påbörjats.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Ha en bra story

Varför ska man läsa din bok?

För den är inspirerande över hur skyddsnätet fungerar när man blir sjuk. Alla människor kan hamna i samma fälla som jag gjorde. Att se att skyddsnätet som vi betala pengar för är sedan ett luftslott när man är i behov av hjälp.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag tränar hos min sjukgymnast, sjunger och titta på serier samt plugga så jag kan bli det jag drömt om i hela mitt liv ”Specialpedagog”.