Berätta om din bok!

Boken är en självbiografisk dokumentärhistorisk berättelse, om slaveri och trafficking och som handlar om hur en ung svensk turist, blev sexslav under ett par dygn i Marbella, Spanien.

Hur kom boken till?

Har beskrivit detta i boken.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Har beskrivit även den processen i boken.

Vad får dig att vilja skriva?

Vill nå ut till så många som möjligt, med samhällsviktiga och globala problem som berör oss alla. Tycker det är lättare att skriva än at tala då man får med så mycket mer i det skrivna ordet än i det talande.

Vad inspirerar dig?

Att genom det skrivna ordet, ingiva hopp till dem som drabbas, att genom självbiografier skildra att det går att få ett bra liv, trots ofattbara svåra erfarenheter

Skriver du på något nytt nu?

Ja det gör jag och även den ska handla om ett samhällsviktigt ämne som det inte finns mycket berättat om (som av samhället ses som lite tabubelagt, dvs skyddat inom lag)

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Tänk igenom till vem/vilka du skriver. Vilka du vill ska läsa boken och varför det är viktigt (om du skriver självbiografier). Har din berättelse ett budskap? Kan den förändra något? Kan de drabbade exempelvis få ett bättre bemötande ? Kan du genom dina berättelser få ett utökat inflytande över något som du anser varit eller är orättvist?

Varför ska man läsa din bok?

För att erhålla kunskap om vår tids största dilemma och för att de drabbade ska få ett värdigt och adekvat bemötande samt för att om möjligt medverka till att bekämpa denna typ av brottslighet ( moderna slaveriform) men även för att varna andra ungdomar som reser ute i världen idag.

Vad gör du när du inte skriver?

Läser för det mesta.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla professionella och idéella som kommer i kontakt med denna grupp av utsatta men även de som drabbas samt ungdomar som ska ut och resa, men egentligen av alla då denna moderna slaveriform förekommer överallt. Genom utsatta kvinnors berättelser lär vi oss förhoppningsvis att uppmärksamma fenomenet lättare