Berätta om din bok!
Boken har en undertitel, "Skärvor ur ett omyndigt liv".  Det lilla barnet, den späde skolgossen, den förvirrade ynglingen och till sist den osäkre unge mannen ser närsynt på världen, på ett liv som består av egendomliga ögonblick och händelser.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

När jag långt om länge fick klart för mig hur mina dagars upphov och andra förfäder uppträtt började jag forska  i arkiv och på bibliotek. Då jag till slut hade nedskrivet material motsvarande 500 A4-sidor kom jag på tanken att detta  kunde användas bättre än att ligga i en låda!! "Skrapbullen"  utgör en tredjedel av mitt samlade material.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

I "Skrapbullen"finns ett kapitel "Lusten till boken".  Jag umgicks mycket tidigt med böcker i hemmet.

Mitt liv har varit böcker. Mina arbetsplatser har varit bokförlag, tidningsofficin och annan media.

Mina kolleger hars varit journalister, redaktörer, grafiker, tecknare, osv.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Tämligen välvilligt får man väl säga. I varje fall var man föga förvånade. Min hustru har varit en utomordentlig korrekturläsare. Hon har kommit med  kloka, ibland beska  kommentarer.

Skriver du på något nytt nu?

Ja en fristående fortsättning med titeln "På mulans sadel". Kan vara färdig nästa år. En tredje avslutande del tänker jag postumt  tillägna min mor. Hon hade inget roligt leverne. Fick aldrig sitta med vid livets festligt dukade bord.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Låt mig citera Fritiof Nilsson Piraten: "Det finns ingenting som inte har hänt, men mycket som inte berättats ... varför skulle gömda skatter förbli evigt dolda?" Minnen är till för att användas!

Varför ska man läsa din bok?

Om man vill veta något om ett Sverige som inte längre existerar. Om hur det gick till när jag föddes. 

Om en kung och en kronprins som bad chefen för finanserna att få sina apanage reducerade  för att bättra på  det ekonomiska läget. Om Stockholms innerstad, som var mer tättbefolkad  än någonsin nu.

Det var världens biotätaste stad före televisionen. Om en skola som dagens elever knappast ens kan föreställa sig ...

Vad gör du när du inte skriver?

Då läser jag. Tidningar och böcker. Vårt hemmabibliotek är omfattande. Besöker arkiv och bibliotek.

Lyssnar på radio. Lagar gärna mat, t.ex. "Rotsellerisoppa Special" och allehanda fiskgrytor.

På sommaren arbetar jag i trädgården (när jag inte skriver). Vandrar i den vackra fårhagen, som visar

upp, ek, hassel och björnbärssnår.  Och grävlingar. Och havsörn som seglar såväl som korp och glada.

I Stockholm besöker jag gärna Filmhuset, jag är innehavare av ett VIP-kort. 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

De som vill veta något om hur det såg ut för en 60-70-80 år sedan. Alltså tiden före mobila bredband och data! Beredskapstiden, då stora delar av befolkningen gick mi kilitärkläder.. De statliga läroverket med sina statliga lärare. Och hur energiskt folk röjde mark i väglöst land och byggde samhällen med några  hundra-lappar på fickan, bara en mil utanför Stockholms innerstad. Folk som tröttnat på vägglössen, på att dela på toaletter i tvivelaktiga farstur och slippa bråk om piskställningar och tid i mangelbodar.