Berätta om din bok!

Det är ett fantasy/Sci-fi äventyr i tre delar som utspelar sig på en främmande planet. Människor har blivit bortförda från sina hem på jorden och fått sina minnen i stort sett utraderade. Huvudpersonen Eldric minns inte vem han är eller vad han hette på jorden, det enda han har vaga minnesbilder av är sin barndom. Han rymmer efter att ha suttit inspärrad i sju år och blir därefter bekant med några av planetens underliga invånare. Flykten kommer senare att leda honom till en stav som varit försvunnen i 150 år, en stav som omges av mystik.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag såg två män framför mig som kämpade sig igenom ett träsk. De var jagade av något. Ganska snart bestämde jag mig för att träsket låg på en fjärran planet och plötsligt hade en helt ny värld fötts i mitt huvud som hette Newton. (Senare Morkan.)

Jag skrev upp tänkbara kapitelnamn för att inspirera mig till att utveckla berättelsen och i dessa anteckningar skrev jag Odrins stav. (inspirerad av tv-spelsvärlden där magiska stavar ofta förekommer, som i Zelda) Männen i träsket, åtminstone den ene, skulle leta efter en stav, ett vapen som skapats av gudar. Så det ena ledde till det andra. Jag började utveckla världen. Skrev dess historia, hittade på karaktärer, tänkte ut intrigen och kastade mig över berättelsen. Den tog två år att skriva, men har varit med mig under lång tid och skrivits om flera gånger. Först var det tänkt att bli en enda lång bok, men sommaren 2014 bestämde jag mig för att dela upp manuset i en trilogi eftersom berättelsens struktur lämpade sig väl för det.

Skriver du på något nytt nu?

Jag jobbar på en fortsättning till ”Hungriga vargar jagar bäst”. Men i sommar har den historien legat på is eftersom jag varit upptagen med ”Odrins stav trilogin”.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

När jag skrev denna romanserie om Odrins stav var det till nytta för mig att slänga ur mig kapitelnamn. Dessa namn satte min fantasi i brand och jag tror att det kan vara ett bra sätt för att komma vidare.

Sedan skriver jag alltid ett stödmanus. Det är under arbetet med manuset som idéer föds och man kommer på episoder som känns spännande att skildra. Transportsträckorna blir då lättare att beta av när man vet vad som väntar längre fram.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag tecknar och målar, spelar och skriver musik. Besök gärna min hemsida: thomasnyman.com för att se och höra mina alster. I övrigt fyller jag min vardag med jobb (tre skift) träning, motorcykelturer och familjeliv.

köp boken här!