Berätta om din bok!

Det är en roman som riktar sig till yngre ungdomar, 10-14 år, och deras föräldrar. Till varje kapitel finns frågor som barn och vuxna kan fundera kring tillsammans. Boken griper tag i läsaren känslomässigt, då de ungas situation och upplevelser kommer nära. Den handlar om olika former av utsatthet och existentiella funderingar, samtidigt som den är lättsam och full av humor. Alf B Svensson, känd psykolog, författare och föreläsare, uttrycker sig om boken: "Vill du som förälder samtala med dina barn om ilska, förlåtelse, hur det är att vara ung och om Gud? Då är det här en bok som ni båda bör läsa".

Hur kom boken till?

Jag och grannens flicka, Stina 9 år, stod och sålde godis för fotbollsklubben. Vi kom in på ämnet böcker och bestämde att vi skulle hjälpas åt med en bok. Stina har inspirerat och kommit med idéer, även om hon inte är medförfattare. Utan löftet till henne om att skriva en bok, hade den nog inte blivit av!

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Både och. Jag har under flera år haft i tanken att skriva en bok med samma syfte som denna bok, så målgrupp och syfte var klart. Men romanens handling har växt fram under skrivprocessen.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Två saker: Dels för min egen skull - att uttrycka sig i skrift är ett sätt att lägga saker utanför sig själv och kunna se med andra perspektiv på det som annars kan vara diffust, som känslor. Men handlade det bara om det hade det räckt med att skriva dagbok. Att jag vill göra skrivandet offentligt är för att jag ser stora behov i vår värld, inte minst i barn-och ungdomsvärlden.

Skriver du på något nytt nu?

Nja. Jag har en idé i huvudet men själva skrivandet har inte kommit igång än.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Det skulle vara förmätet av mig som debutant att ge andra råd, men för min del var det nödvändigt att ha lovat någon annan att göra det. Och att jag satte en tidspress på mig själv om när det skulle vara klart (inom en månad...). Kanske orealistisk tidsram, men jag höll den! Vi funkar olika som människor. Jag funkar bäst under lite press.

Varför ska man läsa din bok?

Jag hänvisar till Alf B Svenssons citat. Men inte bara föräldrar, utan även lärare, mor-och farföräldrar och andra vuxna som vill öka förståelsen och förmågan att samtala med barn och unga om tankar, känslor och existentiella funderingar bör läsa boken.

Vad gör du när du inte skriver?

Arbetar, njuter av familj och hem, tränar, läser...

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Barn, ungdomar, föräldrar, lärare, mor-och farföräldrar, kyrkliga ledare.