Berätta om din bok!

Socialjournaler är en verklighetsskildring, underlaget i boken är skrivet från socialjournaler som är hämtade från Socialkontoret i Karlskoga, med hjälp av Länsstyrelsekontoret. Länsstyrelsen Örebro visste om dessa obefogade utredningar eftersom jag hade överklagat tidigare. Första gången vid min överklagan mot Karlskoga Socialkontor, då utredningen om min son var inne på sitt tredje år, vände jag mig till Örebro Länsstyrelse, socialsekreteraren fick en reprimand och utredningen avslutades, eftersom det fanns inget att utreda. Kort tid därefter öppnades en ny utredning om min son, som då var minderårig, och jag var ensam vårdnadshavare av min son. Denna utredning är gjord tillsammans med barnets far, skolan och socialen där jag som ensam vårdnadshavare uteslöts totalt. Detta pågick ungefär tre år. Jag fick åter vända mig till Länsstyrelsen och utredningen av min son fick avslutas. Att det senare kort tid därefter öppnades en tredje utredning och detta blev Länsstyrelsen Örebro, eftersom jag begärde ut dessa handlingar, under åren som socialsekreterarna var som mest aggressiva. Vad jag inte kan förstå, är att hur Länsstyrelsen Örebro kunde tillåta Karlskoga Socialkontor att fortsätta med utredningar om min son, som det inte fanns grund för. Länsstyrelsen Örebro är ju en övervakande myndighet till Social nu en rundgång mellan mig, social kontoret och Länsstyrelsen Örebro. Jag var företagare och hade fulltidsjobb, plus att jag tog elever från Karlskoga Frisörskola, som gjorde sitt tredje år hos mig för att få sitt Gesällbrev. Jag var också ensamstående förälder till två pojkar som behövde mig. Dessa obefogade konstanta utredningar socialkontoret höll på med i så många år, socialkontoret utsatte mig för psykiskt lidande, och det blev ett fulltidsjobb med Länsstyrelsen Örebro. Jag blev utbränd, och långtidssjukskriven. Eftersom jag var egenföretagare och inte kunde arbeta, miste jag mitt arbete. Miste mitt hem, och min lilla familj splittrades. I socialjournalen står det att familjen fick det bättre med stöd och hjälp från Socialkontoret.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Boken formades av bitterhet mot Länsstyrelsen Örebro som är en övervakande myndighet till socialenheten. Den hjälp jag fick av Länsstyrelsen Örebro var endast att pågående utredning stoppades, men inget mera. Socialkontoret med sina gelikar visste att de var skyddade, och myndighetsmissbruk är vanligt, eftersom ingen utreder det. Därför kunde samma socialsekreterare fortsätta att förfölja mig, i sin kamp att stötta fadern till min son, och tvinga även mig att ha kontakt med en man jag var skild ifrån, sedan många år, och fått genom lag ensam vårdnadsrätt av min son.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Bitterheten genom åren, att min lilla familj splittrades, och att jag var tvungen att lämna mitt hemland, för att jag inte hade vad alla har lagligt rätt till - Rätt till privatliv och rätt till familjeliv. jag vet att många känner att det är en skam att vara under utredning av socialkontoret. I mitt fall vill jag visa offentligt hur inkompetenta socialutredare splittrade en liten familj, som levde lyckligt i egen villa, mina två pojkar var lycklig att bara ha en mamma. I socialjournaler publicerar jag noteringar från anteckningar gjorda av socialsekreterare, och under tio år så finns det en enda socialsekreterare som vägrade att sluta att öppna SOL, på min son. Det enda jag får ut av alla dessa utredningar är personliga förföljelser. Och det är vad de vill, alltså socialkontoret med sina gelikar. att visa vilken makt de har över människor som är under deras klor.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Mina vänner i Sverige tycker att det var bra att skriva boken, och talar om för mig att myndighetsmissbruk är pågående och socialkontoret med sina gelikar tar barn ifrån föräldrar, sätter dessa i fosterhem. En väninna till mig, talade om att de tog hennes dotter, på falska grunder, och särade mamman och dottern i Tio år. När hennes dotter fyllde 18 år, så sprang hon tillbaka till sin mamma. Men de miste tio år. Mina systrar tycker att jag har skämt ut mig, genom att jag offentliggör att socialen har utrett min son i tio år. För dem är det en skam att ha och göra med socialen.

Skriver du på något nytt nu?

Ja, jag ska översätta Socialjournaler till Engelska, och marknadsföra den. Jag ska även skriva en till bok, en mera ingående, hur det är att leva i Sverige, och varför utlänningar lämnar Sverige efter de har fått svenskt pass. Sverige är inte något speciellt fritt land att leva i. Varför så många kommer från Sverige till England är för att de har större frihet här.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Ja, till min väninna som miste sin dotter under tio år, och jag kan förstå hennes bitterhet mot socialkontoret i Karlskoga. Jag gav henne rådet att skriva, för det hjälper och underlättar smärtan som andra har orsakat. Detsamma gäller för övriga, som har blivit överkörda av socialen.

Varför ska man läsa din bok?

Folk ska veta, de ska läsa hur noteringar gjorda av socialtjänsten egentligen är nonsens. Och framför allt, begär in alla noteringar gjorda av socialen om någon är under utredning. Det är viktigt att läsa vad sociala noterar. Många läser aldrig vad som skrivs om dem, men jag anser att det är viktigt att veta och att läsa socialanteckningar. Jag har inget att dölja, dessa dokument som är publicerade, är originaldokument, vem som helst som läser min bok förstår att detta, de gjorde mot min lilla familj, är klassat som grovt myndighetsmissbruk. Frågan är, vem ska ersätta skadan som Karlskoga Socialkontor med deras gelikar gjorde mot mig och mina pojkar? hur kan jag få rättvisa, hur kan jag få tillbaka allt jag miste. det står att familjen fick det bättre med deras stöd och hjälp. Hur fick vi det bättre enligt socialens utredningar?

Vad gör du när du inte skriver?

Jag jobbar som alla andra, och skriver på min fritid.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Politikerna i Sverige, Länsstyrelsen, socialenheten, och Svenska folket.