Berätta om din bok

Som om ingenting hänt är en självbiografisk berättelse om relationer, arbete och utmaningar i en turbulent tid. En flicka växer upp i en prästgård på landet. Ett världskrig pågår i fjärran men det finns närmare hot som man inte talar om. Fylld av efterkrigstidens framtidstro utbildar hon sig till lärare, möter kärleken och bildar familj. De följande decenniernas radikala samhällsförändringar med uppbrott från traditionella moralsystem och nedärvda livsmönster, med kvinnofrigörelse och självförverkligande ställer henne inför stora utmaningar. Skolsystemets genomgripande reformering påverkar henne som lärare.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

I en strävan att finna en fast grund att stå på började jag söka mina rötter och skriva om min farmor, min mormor och min mamma. Under arbetets gång växte lusten fram att skildra mitt eget liv. Skrivarkurser, samarbete med skrivarvänner och stöd av lektörer i föreningen Liv i Sverige har bidragit till att Som om ingenting hänt nu är en bok.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig? Vad gör du när du inte skriver?

Jag har alltid skrivit: dagböcker, anteckningar, reflektioner, brev, korta berättelser för min egen skull. Långpromenader, böcker, samtal med familj och vänner liksom filmer, teaterpjäser, utställningar och musik inspirerar mig. Idéer, minnen och formuleringar kan dyka upp då jag lagar mat, bakar eller städar.

Skriver du på något nytt just nu?

Jag funderar på att bearbeta texterna om min farmor, mormor och mamma.

Har du något råd till andra som vill skriva?

Läs och skriv! Gå med i en läsecirkel, starta en skrivgrupp, gå en skrivarkurs. Det är ovärderligt att få respons på texter man själv skriver och en ynnest att få läsa andras.

Varför ska man läsa din bok?

För att den är en välskriven skildring av ett äktenskap, en lärargärning och en epok. För att den samtidigt skildrar vad som händer när fasaden spricker och det är dags att bryta tystnaden.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

De om är intresserade av relationer, av läraryrket, av ungdomar och av samtidshistoria. De som inser att varje människas livsberättelse är unik och att vi utvecklas genom att ta del av varandras levnadsskildringar.