Berätta om din bok!

Boken handlar om en självupplevd händelse under hösten 1981 då en sovjetisk u-båt gick på grund inne på ett militärt område i Karlskrona skärgård. Jag var där i hemlighet och mätte gammastrålning och kunde konstatera att båten med stor sannolikhet var bestyckad med kärnvapen.

Hur kom boken till?

Materialet fanns i mitt arkiv under alla år sedan 1981. Nu beslöt jag mig för att göra en bok med hjälp av materialet.

Var det en färdig idé eller växte det fram under skrivprocessen?

Det har funnits ett stort intresse från föreningar och allmänhet att ta del av min berättelse och jag har föreläst i ämnet. Därför har idén funnits att skriva ner mina upplevelser.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Detta är inte första boken jag skriver Jag tycker det är intressant att berätta om verkliga händelser.

Skriver du på något nytt nu?

Ja jag skriver just nu om ”mitt liv” Det är ett önskemål från mina barnbarn.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Ha ett nätverk som kritiskt kan kommentera och granska såväl språk som innehåll.

Varför skall man läsa din bok?

För att få fakta om det som skakade Sverige hösten 1981.

Vad gör du när du inte skriver?

 Som pensionär läser och skriver jag och umgås med min familj.

Jag har tidigare varit aktiv inom olika museijärnvägar och skriver en del om järnvägar.

 Vilka vill du skall läsa din bok?

Eftersom det var en attack mot Sverige bör alla med samhällsintresse läsa den.