Språkfrågan med Katrine Hamori

Katrine Hamori svarar på dina skrivfrågor.

Katrine är adjunkt i svenska, fil kand i litteraturhistoria och teatervetenskap och sedan drygt trettio år är Katrine lektör för skönlitteratur och läromedel på Bibliotekstjänst.

Fråga: Vilket är att föredra när man skriver repliker? Ska det vara citationstecken eller är det bättre med talstreck?

Svar: Talstreck och citationstecken har samma stilvärde - det ena är inte " finare" än det andra. Vad man ska tänka på är att all återgivning av det någon säger innebär att författaren gör ett val. Allt som sägs behöver  inte återges; kallprat är lika ointressant i en berättelse som det är i riktiga livet. Det personer säger i en text ska antingen föra handlingen framåt och/eller karaktärisera personerna och deras förhållande till varandra.
Om det är ett kortare replikskifte mellan två personer är talstreck det mest praktiska, är det fler personer som pratar är det mest praktiskt att använda citationstecken. Observera att det inte går att ha både och i en text.

Katrine är en av Vulkans lektörer, läs mer om lektörsläsning.