Berätta om din bok!

”Spridda skurar” är en sammanställning av en bonderevolt i liten skala, åtminstone i Sverige.

Det finns idag inget politikområde så är så infekterat av missförstånd som jordbrukspolitiken. När vi började det praktiska samarbetet i NOrdBruk var vi alla optimister med en tro att vi skulle kunna ”förflytta berg”, men så blev det inte. Boken blev en sammanställning av en del av det som skedde de första åren och som blev dokumenterat på den websida som var den enda ekonomiskt rimliga möjligheten under de åren. Detta är nu tjugo år sedan och är alltså nu historia. En historia som det krävs att man tar med för att förstå dagens situation.

Hur kom boken till?

Då websidan lades ner efter ett tag blev materialet på websidan endast liggande i min gamla dator och därmed är en viktig del av det som skedde inom svenskt jordbruk efter 1995 inte redovisat längre. Att lösa detta var själva tanken, men materialet fanns redan så processen innebar endast vissa kompletteringar för att en helhet skull uppstå.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Idén var ganska enkel, egentligen.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Idag, när massor av text ligger i ”molnet” är en tryckt bok något revolutionärt!

Skriver du på något nytt nu?

Ja, jag sammanställer ett antal små berättelser som min mor har skrivit om sin barndom på 1920-talets landsbygd. Jag tycker de är värda att kunna läsas av fler än mig.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Det är nog inte så krångligt som man tror – och så får man hjälp från Vulkan!!

Varför ska man läsa din bok?

Den som vill veta något om jordbrukspolitiken – utanför de etablerade källorna – måste läsa den, för att förstå någonting alls!

Vad gör du när du inte skriver?

Nja, som pensionär är man boende på åskådarläktaren. Det är spännande tider.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla som undrar varför det inte är som allt brukade vara – bara för något år sedan…