Berätta om din bok!

Boken ”To team or not to team” är en bok som handlar om team och teambaserat arbete. Att organisera sig och arbeta i team har blivit väldigt vanligt i många organisationer och under rätt förutsättningar kan teamarbete vara såväl effektivt som stimulerande. Forskningen visar dock att det sätt som teamarbete faktiskt bedrivs många gånger lämnar en hel del att önska. I boken sammanfattar jag vad forskningen har kommit fram till om team och besvarar frågor såsom exempelvis:

  • Vad är ett team och vad skiljer ett riktigt team från ett pseudoteam?
  • Presterar heterogena team bättre än homogena team?
  • Vad innebär det att leda team och på vilket sätt skiljer det sig åt jämfört med att leda individer?
  • Vilken betydelse har konflikter för teamarbete?
  • Vad kännetecknar effektivt teamarbete?
  • Vad finns det för metoder som verkligen fungerar för att utveckla sitt team?

Hur kom boken till?

Jag hade under första halvan av 2015 ett uppdrag att hjälpa en kommun att kvalitetssäkra upphandlingsprocessen för konsulttjänster avseende teamutveckling och ledningsgruppsutveckling. Anledningen till att jag blev tillfrågad om att vara behjälplig i detta uppdrag var min bakgrund som forskare inom området och min specifika roll var att säkerställa att de tjänster som upphandlades vilade på vetenskaplig grund. I samband med detta gjorde jag en ordentlig genomgång av forskningen på team för att finna vilka teorier och modeller som hade starkast vetenskapligt stöd. Jag skrev korta sammanfattningar på det material jag läste och dessa växte snart i omfattning så till den milda grad att jag insåg att detta skulle kunna bli till en bok.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Det var ingen färdig idé, utan som jag nämnde på förra frågan, så väcktes tanken i samband med att jag skrev sammanfattningar av den forskning jag förkovrade mig i. Jag insåg också att det tycktes sakna en bok om team som så tydligt tar utgångspunkt i teamforskningen varför jag kände att denna skulle kunna fylla en viktig lucka.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Skrivandet är något av det mest stimulerande jag vet. Det är många moment i det som berikar. Eftersom jag skriver facklitteratur så är själva inläsningen av material djupt stimulerande, att på djupet få sätta sig in i ett spännande forskningsområde. Det mest stimulerande dock är själva skrivandet, att få se en text växa fram framför ens egna ögon och känslan att det är sprunget ur ens egna tankar och ens egen kunskap är obeskrivlig. Att då och då lyckas få till den där formuleringen som känns så rätt likväl som att radera ett stycke och inse att helheten blev mycket bättre. Skrivandet är för mig en väldigt introvert och egocentrisk företeelse. Jag skriver egentligen bara för mig själv, och att det sedan råkar vara andra som finner behållning i det jag skriver är bara en stor och lyckosam bonus. Det är också en av anledningarna till att jag inte skriver via förlag, det tar bort en stor del av autonomin i skrivprocessen vilket gör det så otroligt mycket mindre stimulerande.

Skriver du på något nytt nu?

Ja, jag skriver faktiskt på tre nya alster samtidigt, och har även en fjärde på gång.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Skriv för din egen skull och formulera dig på det sätt som du själv önskar läsa vad någon annan har skrivit. Sätt bara igång, det är själva processen som är det lustfyllda ändå. Om man ska planera för mycket blir det aldrig någonting.

Varför ska man läsa din bok?

Därför att man önskar få veta vad forskningen egentligen har att säga om team och teamarbete. Endera för att man befinner sig i en yrkesroll där man har som uppdrag att hjälpa team att fungera effektivt, till exempel som organisationskonsult, eller för att man själv ingår i eller leder ett team.

Vad gör du när du inte skriver?

Umgås med mina döttrar, reser gärna, läser mycket, rör på mig regelbundet, laga matar och lyssnar en hel del på musik.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla som på ett eller annat sätt har ett intresse av team och teamarbete och som önskar få ta del av vetenskapligt baserad kunskap i ämnet. Jag har egentligen ingen önskeläsare utan blir lika glad vem som än finner boken intressant.

Du kan köpa boken här!