Berätta om din bok!
Romanen tar sin utgångspunkt i brytningstiden på 1960-talet. Den sociala ingenjörskonsten hade satts i verket och livet på landet förändrades snabbt. Här befann sig Erik som nybliven student. Erik gav sig ut för att möta vuxenlivet, genom att gå till sjöss under en sommar. Det omoderna linjefartyget passade trots allt Erik rätt bra.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Idén var att förmedla Eriks tankar om sin bakgrund, sin familj och sin framtid genom händelser och tillbakablickar under sjöresan från Göteborg – Chicago.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Ett sätt att bearbeta minnen för att bättre förstå livsresan utifrån sin egen utgångspunkt och samhällets ständiga förändring. Att i samband med skrivandet förmedla skärvor av en del kunskap som våra tidiga vetenskapsmän och äventyrare har förmedlat. Det är deras arv vi bygger på.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Omgivningen är mycket positiv och tar gärna del av resultaten.

Skriver du på något nytt nu?
Tomheten fyller jag nu i första hand genom att byta pennan mot penseln. Till sommaren finns planer på en mindre utställning i den by som jag lämnade för knappt 50 år sedan.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Min största utmaning har varit att få fram rytm och driv i boken via dialogerna. De redogörande delarna har jag så långt som möjligt försökt undvika.

Varför ska man läsa din bok?
Här finns livslust, spänning, upplevelser och beskrivningar av situationer i en tid när TV var mycket modernt, telefonautomaterna slukade mynt och fotbollen var gjord av läder.

Vad gör du när du inte skriver?
På min hemsida www.larsrejnus.se framgår det att motionsidrottande och ett aktivt deltagande i föreningslivet är något som passar mig bra.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Både ung och gammal. De unga för att bättre förstå att teknikutvecklingen har inneburit mycket stora omställningar och de äldre kanske kan få drömma sig tillbaka till hur det såg ut när de var unga.

Köp boken har!