Berätta om dig själv.
Jag avslutade min arbetskarriär som polis den sista december 2014. Är numera pensionär och uppfyller nu min dröm att ge ut en egen bok.

Hur kom boken till? Färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Skrivardrömmen är 40 år gammal. Beslutet att bli pensionär och få tid till skrivande fattades under julen 2013. Jag planerade bokens tema och karaktärer genom ett stolpmanus under 2014 för att påbörja skrivandet på riktigt i januari 2015. Verkligheten i polisjobbet har inspirerat mig till att skriva en polisroman men samtliga karaktärer och händelser i boken är fiktiva. Geografin är tagen ur verkligheten och förlagd till år 2014.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Jag känner ett behov av att få berätta i bokform. Att få uppfylla en dröm är ett självändamål i sig. Jag får inspiration genom att läsa böcker och genom att fundera på livets små och stora frågor.

Tips till andra.
Jag återkommer efter min uppföljare.

Varför ska man läsa din bok?
Jag vill ge läsaren en inblick i hur verklighetens svenska poliser arbetar med sina utredningar samt hur människan i uniformen hanterar både framgång och motgång. Mitt syfte är att ge läsaren en dos av ”realistisk fiktion” så som den skulle kunna ske i verklighetens Sverige.

Vad gör du när du inte skriver?
Jag försöker leva i nuet och ta tillvara på varje enskild dag. Det innebär för mig både fysisk och mental aktivitet.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Alla vuxna kan läsa Suspension. Jag utesluter ingen människa eller kategori. Någon kanske till och med kan dra lärdom av den.

Köp boken här!