Berätta om din bok!

Det är en ärlig bok om hur det är för mig att leva med bl.a. ADHD och Autism. Boken innehåller personliga erfarenheter, insikter och frågor som öppnar upp för diskussion. Jag synliggör min verklighet.

"Vad sker bakom fasaden och hur ska jag förklara för omgivningen att jag ibland har kaos inombords?

Hur ska jag som är så klok och vacker säga

att jag har autistiska drag och att jag behöver hjälp att förstå vissa saker, utan att omgivningen ska misstolka mig?"

 

Hur kom boken till?

Mina erfarenheter i livet och min känsla av att vara missförstådd fick mig att vilja träda fram och synliggöra det som få ser i mötet med mig.

Med hjälp av struktur och styckindelning så kunde skrivprocessen börja sin resa. Bokomslaget är också egen design och passar bra ihop med min första bok, enligt mig.

 

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Hade lite i huvudet men den växte fram under skrivprocessen. Jag använde min egen vardag som inspiration.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Med denna bok så vill jag synliggöra ”det osynliga” för att få bort människors värderingar, tolkningar och minska okunskap. Allt som syns och hörs utåt behöver inte alltid vara verklighet. Jag vill öka människors sätt att se på andra människor.

 

Skriver du på något nytt nu?

Jag skriver ju veckovis på min blogg: http://frikraftenstext.blogg.se/

Samt youtube:ar!

Processen för min tredje bok är också påbörjad och den kommer förhoppningsvis ut under 2018.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Följ ditt hjärta!

 

Varför ska man läsa din bok?

För att den troligtvis ger dig en bredare bild om hur andra människor lever. Kanske får du nya livskunskaper och insikter som i sin tur gör dig till en bättre medmänniska.

 

Vad gör du när du inte skriver?

Signerar böcker och är en förebild för människor.

Jag har också blivit tillfrågad om föreläsningar och jag håller på att förbereda det.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Den kan användas som undervisningsmaterial för elever, assistenter och medmänniskor. Ja, typ alla!

 

Se mer: www.synligfastosynlig.se