Berätta om din bok!

Min bok handlar om min mamma som var den första utbildade sjuksköterskan på Tjörn. Hon verkade inom Tjörns distrikt mellan 1912 och 1928, och som  distriktssköterska var hennes huvuduppgift att vårda de som drabbats av epidemisk sjukdom i sina hem, eftersom det ej fanns sjukhus som kunde ta emot dem. Spanska sjukan, som var en svår form av influensa, drabbade tjörnborna under 1918-1919, som tillsammans med epidemifallen innebar en nästan omöjlig situation att hantera. Både provinsialläkaren och epidemisköterskan hade en viktig uppgift i att informera och upplysa om barnavård, bostadsvård och annan hälsovård. När man läser om hur människorna levde för 100 år sedan, förstår man hur  betydelsefull denna upplysande verksamhet var. Under Syster Ebbas tid sjönk antalet epedemifall  för att efter 1920 utgöra en bråkdel av vad som registrerats tidigare. Detta ledde till att distriktssköterskornas tjänstgöring ifrågasattes.

För att sätta in Syster Ebba i ett historiskt sammanhang, har jag även velat skildra något om sjukdomar förr, i både Sverige och på Tjörn, vilket ledde fram till ett ökat intresse från stadsmaktens sida att värna om sin befolkning. Sjuksköterskekårens framväxt från 1800-talets mitt fram till de första decennierna på 1900-talet är mycket intressant att ta del av med diskussionen om kvalificerade respektive okvalificerade sköterskor.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Boken tillkom när vi sökte efter vem vår morfar kunde vara. Eftersom min mor föddes utanför äktenskapet och omnämns som oäkting i vissa skrifter, inser man hur känsligt detta var förr i tiden. I bouppteckningen efter vår mormor finner vi morfar angiven med namn. Detta leder till att min äldste bror börjar söka i gamla kyrkböcker och klarar ut levnadsförhållande för denna man. Detta resulterade i en intern skrift, men samtidigt vaknar intresset för vår mor, hennes uppväxt, utbildning och verksamhet på Tjörn. Eftersom hon även fått ge namn till en väg i Kållekärr på Tjörn, där vägföreningen ville göra hennes minne ihågkommet, fann jag att en bok om henne kunde intressera många speciellt på Tjörn.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag har aldrig funnit skrivande vara något eftersträvansvärt i sig. Däremot har jag skrivit många protokoll i mitt lärarvärv och tillskrivit politiker i uppenbara och för den lille samhällsmedborgaren kostsamma beslut. Mitt skrivande idag grundar sig på, att förmedla till barn och barnbarn min egen uppväxt, på sitt sätt är unik, som inom en snar framtid annars skulle vara glömd, Jag uppmanar dem att skriva dagbok även om anteckningarna skulle bli få.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Min omgivning har reagerat väldigt positivt på mitt skrivande .Bröder, barn och släktingar  som vänner har uppmuntrat mig och vill gärna ta del av resultatet.

Varför ska man läsa just din bok?

Om man är intresserad av historiska förhållanden och önskar se dem i ett sammanhang, är denna berättelse enkel att ta till sig. Den skildrar den karga verklighet som rådde på Tjörn och många andra ställen i början av 1900-talet.

Vad gör du när du inte skriver?

Mitt stora intresse är hus och trädgård. Att reparera möbler och snickra i hobbykällaren är ett kärt tidfördriv under vinterhalvåret med en mångfald av fina verktyg från min pappas tid liksom modernare. Tiden riktigt rusar iväg.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Släkt, vänner och naturligtvis alla tjörnbor. Jag önskar även att många som utbildar sig inom  vårdsektorn skulle ha glädje av att läsa boken.

Skriver du på något nytt nu?

För tillfället skriver jag endast då och då på min egen biografi men har nu fått blodad tand. På min pappas sida finns mycket som handlar om Höviksnäs, ett centra på Tjörn under 1800-tal och första hälften av 1900-tal, som är värt att berätta om.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Jag anser att varje person är unik och har livserfarenheter som är av stort värde. Sätt dem på pränt och du finner kanske, att du har en fantastisk historia att berätta. Låt ej tidigare misslyckanden avhålla dig från att skriva.

Är det något annat du vill tillägga?

Slutligen vill jag tacka Torbjörn Jansson på Vulkan, för ett gott samarbete som är viktigt för att få ett bra slutresultat.