Berätta om din bok!

Jag berättar om konkurrensen mellan två samtida marknadsföringspionjärer i Gävle. Wilhelm Ericson med sitt varumärke Pix och Adolf Ahlgrens med Läkerol. Staden var för liten för båda och deras tablettkrig blev nationellt. Läkerol och Pix skapade halstablettmarknaden i Sverige.  Båda blev framgångsrika just på grund av stimulerande konkurrens. Tablettkriget varade nästan hela 1900-talet

Hur kom boken till?

Jag hade marknadsföringsansvar först för Pix och sedan för Läkerol under sammanlagt 35 år. Under många år gästföreläste jag i marknadsföring hos Högskolan i Gävle och använde ofta exempel från mitt yrkesliv. En vän och professor på högskolan frågade om jag kunde dokumentera Läkerols historia ur ett marknadsföringsperspektiv. Mitt svar blev att Läkerols historia är redan väl dokumenterad, men jag skall gärna ge min bild av hur beroende Läkerol och Pix var av den stimulerande konkurrensen för sin egna respektive utveckling.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Arbetet krävde avsevärt mera tid än jag trodde och ledde till växelvis skrivande, besök i många arkiv och återupplivande av gamla kontakter. Jag fick flera gånger begränsa mig för att inte sväva ut i beskrivningar av hela företagen utan hålla mig till just de två varumärkena Läkerol och Pix. Processen tog ungefär 4,5 år, men hela tiden med ursprungsidén i sikte.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag har alltid älskat att berätta anekdoter. Efter hand som minnena dök upp försökte jag stämma av med olika arkiv och andra källor hur väl de stämde med verkligheten. Därför har jag i inledningen lagt in reservationen ”I övrigt återges historien som jag minns den”.

Skriver du på något nytt nu?

Samlar litet material till stadsvandringar i Gävle, men har inget mål för skrivande just nu.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Jag är övertygad om att alla bär på någon form av historia värd att berätta.

Varför ska man läsa din bok?

Jag har märkt att det finns ett intresse för lokal näringslivshistoria. Överraskande många nuvarande Gävlebor och utflyttade säger sig ha anknytning till det ena eller andra av de två företagen. Här kan föreningar och bokklubbar finna underlag för att blanda kommentarer till boken med egna minnen.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag är pensionär med såväl ideella som kommersiella uppdrag. Dessutom håller jag hjärnan och kroppen igång med bordtennis två förmiddagar i veckan.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Den som vill bli framgångsrik i marknadsföring måste kunna sin historia. Om man vill utveckla något behöver man först veta varför det blev som det blev. Jag hoppas att studenter som vill skapa sig en stabil grund i sin marknadsföringsutbildning skall finna inspiration och förstå att framgångsrik marknadsföring är 90% analys och strategi kryddad med 10% kreativitet.