minnesbilde

  1. Den dagen var kyrkan nästan fullsatt av Christer Björk

    Den dagen var kyrkan nästan fullsatt av Christer Björk

    Berätta om din bok!. ”Den dagen var kyrkan nästan fullsatt” är en samling på mer än tvåhundra minnesbilder från mitt yrkesliv som präst 1975- 2014. Dessa korta minnesbilder är på det sättet lättlästa; man behöver inte sträckläsa boken. De första sidorna är en liten redogörelse för hur det gick till när jag blev präst. Hur kom boken till? Som för... läs mer

1 Artikel