Nytt tak på Bergängs kyrka

  1. Nytt tak på Bergängs kyrka av Torgil Höckergård

    Nytt tak på Bergängs kyrka av Torgil Höckergård

    Berätta om din bok! Boken är en berättelse om händelser i ett litet samhälle, Bergäng. Kyrkan håller på att förfalla, ett kriminellt MC-gäng skapar oro i staden och samhällets plåt- och byggfirma är nära konkurs. En ljuspunkt är dock att ett villaområde planeras, hinder mot detta är dock att såväl friluftsfrämjandet föreningsaktiva som MC-gängets gård ligger på marken som är tänkt... läs mer

1 Artikel