personligt varumärke

  1. Hur du marknadsför ditt personliga varumärke

    Hur du marknadsför ditt personliga varumärke

    Det kan vara avgörande för en lyckad marknadsföring av ett verk och en författare med ett bra personligt varumärke. Det är högst missvisande att hävda att det bara är inom särskilda branscher som det personliga varumärket spelar en nyckelroll; det är alltid viktigt. Att skapa och bygga upp ett sådant kan framstå som svårt – men det måste det inte... läs mer

1 Artikel