Rune Andreasen

  1. The Four Pillars of Humanity av Rune Andreasen

    The Four Pillars of Humanity av Rune Andreasen

    Berätta om din bok! spiritualitet, väcker själen, själen, väcker intelligensen. från intelligensen, väcks vishet, och vishet, är mäktigare än intelligensen. genom visheten, tillknyts vi till själen. och enbart genom tragedi, inser vi värdet i våran själ. Hur kom boken till? jag ville förmedla mitt perspektiv av tid, och rymd. men efter ett tag, insåg jag, att det handlade om mänsklig... läs mer

1 Artikel