Sno inte mitt liv

  1. Sno inte mitt liv! av Tina Hassberg

    Sno inte mitt liv! av Tina Hassberg

    Berätta om din bok! – "Sno inte mitt liv!" är Amandas berättelse om en tid i hennes liv, en del av skoltiden. Det är för många barn och ungdomar en svår tid. En del klarar sig knappt levande genom den. Jag vill också påtala särskolans stigmatiserande funktion för många elever, man kan fundera på för vem skolan/ särskolan egentligen är... läs mer

1 Artikel