Berätta om din bok!

Tänk på djuren! är en bilderbok om djuren och miljön som de, och vi människor, lever i. Genom rim och tecknade bilder uppmuntras du att tänka på djuren på olika sätt: Varför är djuren viktiga? Varför ska du visa empati för dem? Och hur kan du göra det?

Boken ger några förslag på ”djurtänk”, men meningen är framför allt att väcka en nyfikenhet kring frågorna.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Bokidéen, rimmen och de flesta bilder, har funnits klara i byrålådan under många år. På grund av en nära familjemedlems hastiga bortgång, kände jag att livet är väldigt kort och att jag vill ge ut denna bok – nu eller aldrig. Jag vill se om jag med Tänk på djuren! kan bidra till att fler människor tänker djurvänliga tankar. Jag skulle ångra mig om jag aldrig gjorde detta försök, för djurens skull.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Djur och natur. Att vi människor ska vara snällare mot andra levande varelser. Genom text och bilder vill jag uppmärksamma djuren som individer. Jag vill få läsaren att tänka på djurens behov och visa dem empati.

Skriver du på något nytt nu?

Jag har ett antal, mer eller mindre färdiga, bilderboksidéer i byrålådan. Ofta har djuren huvudrollen, på ett eller annat sätt. Jag vill både skriva och illusterera böcker.

Varför ska man läsa din bok?

Öppna denna bok om du tycker om rim och tecknade färgbilder med mycket detaljer. Sedan är meningen att man ska börja tänka på djuren så klart. Det finns så mycket man kan göra för att djuren ska få det bättre.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Det bästa är om barn och vuxna läser boken tillsammans, så att man samtidigt kan prata om innehållet. Texten och bilderna kommer att väcka många frågor hos barnen, kanske även hos vuxna. Varför är vissa människor så arga på vargen? Blir djur ledsna i burar? Varför tycker hönsen om sandbad..?

När man sedan läst klart boken, kan man fortsätta prata om ännu flera djur, och hur de vill ha det. Boken slutar ju med en uppmuntran:”...fortsätt och tänk!”

Köp boken här!