Berätta om din bok!

Min bok har fått namnet Tankar från livet med underrubriken ”I hög fart genom livet, och om konsten att nästan dö”. Jag tycker titeln beskriver essensen av vad jag varit med om. Det är den historien som jag vill förmedla. Boken beskriver min trygga uppväxt i ett nästan mönstersamhälle, allt det spännande jag fick vara med om som ung och hur vuxenlivet artade sig. Det finns en hel del slump som gör att man blir det man blir. Att jag som ung ingenjör fick betydelsefulla arbetsuppgifter i utvecklingen av den svenska kärnkraften blev en nästan overklig erfarenhet. Sedan när jag gick vidare till industriföretaget Alfa Laval med en hel del av världen som arbetsfält, men i ett tempo som inte var hälsosamt. Men det räckte tydligen inte för mig. Jag fortsatte i ett rasande tempo när jag gick tillbaka till kärnkraften och ABB Atom i Västerås med en bortavaro från familjen som inte var sund. Det är ett under att min fru Ingrid stod ut med mig under den perioden. Men nu började kroppen säga ifrån. Jag fick feberproblem som läkarkåren stod helt handfallen inför. Jag fick växla ner lite på tempot och började åter arbeta i Stockholm men nu på telekombolaget Ericsson. Det var en ny värld för mig. Men hälsoproblemen fortsatte. Det var bara att acceptera att jag blev sjuk i feber ungefär var 8:e dag, läkarkåren hade ingen lösning att erbjuda mig. Nu ville ödet att jag skulle komma tillbaka till kärnkraften. Men det tog tvärstopp och jag hamnade på sjukhus i 7 månader som jag överlevde med änglavakt innan den osannolika lösningen uppenbarade sig. Livet kom tillbaka en första gång, men det skulle bli fler besök vid livets rand för mig många år senare. Min bok handlar också om det vanliga livet och några av mina stora intressen i livet löpning, orientering och mat och vin. Jag kunde heller inte motstå att i boken belysa tre av de samhällsfrågor som ligger mig varmt om hjärtat och där jag tycker samhället misslyckats, energipolitiken, skattepolitiken och bostadspolitiken. De tankarna känns som en integrerad del av mig som person.

Hur kom boken till?

Min bok är resultatet av många års tankar funderingar. I min fantasi har jag sett mig sittande i en liten fin gammal stad vid Medelhavet där jag skulle skriva på deltid och njuta av livet på deltid. Så blev det inte. Coronan kom emellan, men den gav mig inspirationen att sätta igång skrivandet. När jag väl bestämt mig för att skriva en bok ägnade jag skrivandet några timmar om dagen flera dagar i veckan. Ett första koncept med runt 90 % av innehållet blev klart mitt i sommaren efter 3 månaders arbete. Sedan behövde hjärnan vila, jag kunde inte se texten längre med skarpa ögon. Jag såg inga redigeringsfel fast det fanns massor. Min gamla mor som är 98 år hade tjatat om att få läsa boken, så hon fick läsa det första konceptet under sommaren. Att hon uppskattade den mycket inspirerade mig så klart. Sedan tog det lite tid att slutföra boken. I början av hösten hade jag en hel de krävande arbete hemma på tomten som tog all min energi. Sedan vidtog de sista kompletteringarna, justeringarna och att redigera texten för att få bort alla stavfel och fel i meningsbyggnader mm. Att det är så svårt att göra sin egen text korrekt utan fel, det kunde jag inte drömma om. Som väl var fick jag hjälp att hitta felen innan boken kunde göras helt klar. Det blev en tidsödande process.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Tanken på att skriva en bok hade ju funnits i mig under lång tid, kanske i bortåt 30 år. Men jag visste inte riktigt hur jag skulle bygga upp boken avgränsa innehållet. Det var först efter min långa svåra sjukdomsperiod som jag blev klar på att jag ville förmedla även den historien till andra. Men det var efter min pensionering som jag nu har fått tiden att konkretisera mina tankar. Idén till boken tog fast mark under våren 2020 mitt under den värsta Corona perioden. Jag visste att jag vill göra en memoarbok och bestämde mig för att avgränsa den till sju stycken huvudavsnitt, och det har jag följt. Jag hade en del material sedan tidigare som jag kunde använda. Under min långa sjukdomsperiod med feberproblem hade jag under flera år periodvis skrivit ner vad som hänt och hur mina funderingar över sjukdomen gick, det blev en slags terapi för mig. När jag senare kom tillbaka till livet använde jag journalanteckningarna från sjukhuset för att försöka förstå och bearbeta det jag hade varit med om. Huvudelen av det avsnittet som jag kallat ”Konsten att nästan dö” är mina tankar under sjukdomsperioden förmedlade nästan ordagrant. Jag har också under årens lopp skrivit några krönikor till vår klubbtidning i Haninge SOK av vilka jag tagit med några av i boken. Tankarna kring samhällsfrågorna som jag belyser har jag utvecklat i skrift på senare tid. Jag har med åren lärt mig att det är värdefullt att skriva ner mina tankar både för att bearbeta frågor och för att mina uppfattningar ska bli klarare och skarpare. De övriga avsnitten är helt nyskrivna under året när jag väl hade bestämt mig för innehållet i boken.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag har ju lärt mig att skrivandet är ett bra sätt för mig att strukturera och formulera mina tankar i olika frågar. Vilken uppfattning har jag? Hur ska jag tolka det jag varit med om? Jag tycker också om att berätta för andra som vill lyssna på vad jag har att säga. Det är roligt att försöka förmedla till andra människor lite av de kunskaper som jag förvärvat under livet. Erfarenhet ska inte föraktas. När jag var ung hade jag fundering på att bli lärare, det känns inspirerande att lära någon annan något. Men jag kom på andra tankar. Jag tycker om att se frågor utifrån ett större perspektiv. Att försöka förstå de stora linjerna och sammanhangen känns viktigt för mig. Samtidigt vill jag gärna anslå en liten skämtsam ton när jag skriver, ibland med viss självironi. Att försöka hitta kluriga, spännande eller roliga formuleringar ger också min hjärna stimulans. Om jag lyckats får andra avgöra. Jag hade i alla fall haft roligt när jag skrev boken.

 Skriver du på något nytt nu?

Jag har inte påbörjat något specifikt, men det händer att jag försöker formlera en del tankar i skrift då och då, men jag har ingen bärande idé till en bok. En tanke har varit att skriva om morfar eller farfar vilket skulle kunna vara spännande med det kräver en hel del grundarbete och dit har jag inte orkat än. Det kan också bli något om några aktuella samhällsfrågor eller funderingar om livet. Vi får se om det blir något.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Hitta en struktur kring det du vill förmedla. Jobba koncentrerat men sitt inte hela dagarna. Lägg ifrån dig arbetet några veckor när huvuddelen är klar, för att sedan läsa igen med friskare ögon. Hitta några trådar, något som du kan återvända till senare i boken för att knyta ihop säcken. Ställ dig frågan ”Var det så här jag ville ett det skulle bli?” Skriv enkel svenska. Själv tänker och skriver jag ofta med omvänt ordföljd, för att sedan ibland omarbeta till rak ordföljd och då introducerar jag nya fel. Mina fingrar går fortare än hjärnan och det är inte bra, för det generar fel i onödan. Om du inte är en extremt driven maskinskrivare och textbehandlare, ta hjälp för att hitta mindre stavfel i din text. Korrekturläsningen upplevde jag som det svåraste med att skrivandet och jag klarade det inte själv.

Varför ska man läsa din bok?

Min bok handlar om mitt liv men är också bred tycker jag, eftersom de behandlar ämnesområden av vitt skilda slag. Den ger många olika perspektiv på vad livet är och kan ge, och hur oväntade händelser kan påverka det. Boken omfattar en lång tidsperiod varför den ger en bild av samhällsutvecklingen utifrån mitt perspektiv. Den som har något intresse för tekniska- projekt- eller affärsfrågor kan få en spännande inblick hur det fungerade under min tid i kärnkraftsvärlden, exportindustrin eller i projekt inom telekommunikation. Gillar man att motionera och eller mat & vin så får man en dos av det också. Vad det innebär det att vara långvarigt sjuk och hur påverkas man? Boken kan vara en ögonöppnare och ge en intressant bild av vad sjukdom och sjukhusvistele innebär. Hur sjukdom påverkar livet och alla de känslor som kommer med den kan vara lärorikt att förstå.

 Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag hoppas ett människor med brett, öppet sinne och intresse för olika aspekter av livet och samhället omkring oss ska läsa min bok. För äldre med livserfarerenhet ger den en igenkänning från tidsandan medan det för yngre läsare ger en inblick även från en svunnen tid. Både ingenjörer och de som sysslar med projekt- eller affärsverksamhet kan hitta intressanta delar i avsnittet om arbetslivet medan människor med intresse för mjukare frågor eller hur livet är hittar nog andra avsnitt. De som arbetar inom vården eller utbildar sig inom vården tycker säkert att avsnittet ”Konsten att nästan dö” är spännande läsning.