Berätta om din bok!

Min bok är skriven i tre delar och handlar om en tjej som heter Tilde. Man får följa hennes utveckling från elvaårsåldern till ung kvinna. De vuxna omkring henne okar inte alltid vara vuxna. De glömmer att Tilde är ett barn och säger saker, gör saker, som inte borde sägas eller göras. Hemmiljön präglas av missbruk och psykisk ohälsa. På högstadiet finns en lärare, Alex, som drar henne in i sitt magnetfält och ännu en vuxenvärld hon inte kan hantera. Hans sätt att ena stunden ge Tilde värme och i den andra bemöta henne med plötslig kyla, väcker en besatthet. Kanske för att hennes barndom bestått, består, av samma ambivalens. Tilde tror att Alex har svaret på en fråga, en fråga hon ännu inte är medveten om. Att han är svaret. Allt står och faller med honom, och hon kan inte släppa taget. Är hon på väg att förlora förståndet? Tilde balanserar på den tunna tråden mellan styrka och skörhet. Är hennes reaktioner normala? Eller är hon psykiskt sjuk?

Hur kom boken till?

Boken har länge velat bli skriven, men den har inte varit redo att växa fram förrän nu.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Eftersom boken är autofiktiv är stora delar hämtade direkt ur dagböcker. Den andra delen är uteslutande baserad på sådana anteckningar. Vissa detaljer har dock skrivits om för att inte någon ska känna sig utpekad.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Det låter kanske som en kliché, men jag måste skriva, det är inget val. Jag skriver bäst under sommarhalvåret, så på sätt och vis kan man väl säga att sommaren inspirerar; ljuset och dofterna. Annars är det musik eller dokumentärer och filmer om udda människor som sätter igång processen.

Skriver du på något nytt nu?

Ja, just nu skriver jag på uppföljaren till Tärna med släckt ljus. Arbetsnamnet på den är Nymf. Jag är svag för ord som kan tolkas på flera sätt.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Skriv! Strunta i hur det ser ut,  bara skriv! Sedan, när du har knåpat ihop en berättelse, kan du börja läsa den och redigera. Låt andra läsa och var öppen för kritik.

Varför ska man läsa din bok?

Man ska läsa min bok för att man är nyfiken på den.

Vad gör du när du inte skriver?

När jag inte skriver försöker jag vara social.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Min bok riktar sig inte till någon speciell åldersgrupp, jag litar på att en läsare kan avgöra sådant själv. själv. Jag blir glad oavsett vem som läser den, men det vore roligt om någon känner igen sig. På så vis kan mina ord få en människa att känna sig mindre ensam i världen, och det är hela mitt syfte med att skriva.