Berätta om din bok!

spiritualitet, väcker själen, själen, väcker intelligensen. från intelligensen, väcks vishet, och vishet, är mäktigare än intelligensen. genom visheten, tillknyts vi till själen. och enbart genom tragedi, inser vi värdet i våran själ.

Hur kom boken till?

jag ville förmedla mitt perspektiv av tid, och rymd. men efter ett tag, insåg jag, att det handlade om mänsklig intelligens. och med tid, insåg jag hur jag blev tvungen att skriva om funktionen av den mänskliga visheten. att ultimativt, utan den mänskliga själen, så finns det ingen mänsklig intelligens. att utan dom fyra mänskliga pelarna, så är människor enbart maskiner. inkapabla att uppnå någon större eller djupare.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

det var en färdig ide, som blev skriven under processen, skriven med känsla, och tanke. i nuet, med förstånd om vad jag ville förmedla.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

ett driv inför vad jag har sett och vad mänskligheten kan bli.

Skriver du på något nytt nu?

tänker skriva om den mänskliga själen och psyke.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

jag är i princip en amatör, så tror inte det.

Varför ska man läsa din bok?

för den är ärlig med ett gott syfte. och jag tror, att innehållet kan vara intressant för många, som har vetenskapligt intresse men även dom som kanske vill söka vishet. jag är inte en vetenskapsman, förmodligen inte ens vis. men jag tror med hela min själ, att denna bok kommer bidra med mycket.

Vad gör du när du inte skriver?

vad som helst, som antingen kan få mig till att sluta att tänka, eller som kan tillfredsställa mina tankeförmågor.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

dom som kan läsa engelska.