Författaren Lars-Åke Götesson (f. 1950) har alltsedan de tidiga tonåren då han läste om myteristernas ö i "Illustrerade Klassiker" hyst ett brinnande intresse för myteriet på det brittiska örlogsskeppet "Bounty" och framför allt för myteristernas fortsatta öden på den obebodda söderhavsön Pitcairn där de tillsammans med ett dussin polynesiska kvinnor och sex polynesiska män levde i total avskildhet från omvärlden under 18 års tid.  Pitcairnintresset har flukturerat genom åren men alltid funnits där som en fast punkt i tillvaron.  Författarens vurm för Pitcairn  ledde till att han efter hand samlade på sig ett omfattande material om ön i form av böcker, vetenskapliga rapporter, frimärken, kartor, filmer, konsthantverk etc.  Kontakterna med likasinnade och öborna själva ledde dessutom till en allt djupare insikter om ön och dess fängslande historia.  Eftersom Pitcairn är ett av världens mest isolerade ö-samhällen kom författaren att förutom dess dramatiska historia även att intressera sig  på dess djur- och växtliv. År 1997 utgav han sin första bok om Pitcairn, "Plants of the Pitcairn Islands, Including Local Names and Uses",  på Centre for South Pacific Studies, University of New South Wales. Några år senare utkom på Nomen Förlag i Visby uppföljarna "Fishes of the Pitcairn Islands, including Local Names and Fishing Methods" (2012) och "Birds of the Pitcairn Islands" (2013). I aktuella bok återknyter författaren till Pitcairns historia genom en presentation av öns talrika platsnamn som i många fall har en direkt koppling till dess fascinerande historia. Beträffande framtida projekt arbetar författaren för närvarande med en omfattande fauna som förutom Pitcairn även kommer att innefatta de obebodda grannöarna Henderson, Ducie och Oeno som även ingår i  Pitcairnöarna.

Författaren har tidigare även publicerat böckerna "Ställningen vid Norrvidinge hösten 1678 - Erik Dahlberghs bataljplan över Karl XI:s fältläger vid Norrvidinge och Dagstorp" på MonitorFörlaget (2005) samt "Resa med Förhinder. Om Linnélärjungen Daniel Solanders vistelse i Skåne 1759-1760 och hans fortsatta öden" (2010) och "Skånska Krigets verkningar i Landskronatrakten 1676-1679" (2014), båda på Nomen förlag i Visby.  En del mindre artiklar med lokalhistorisk anknytning har dessutom presenterats i olika tidskrifter.

Att skriva är för författaren ett sätt att levandegöra och förstå både historien och samtiden.