Berätta om din bok!

Boken är en äventyrs och kärleksroman med handlingen förlagd till slutet av vikingatiden. Den innehåller dessutom en hel del faktakunskap om vår forntida kultur och levnadssätt.

Hur kom boken till?

Det som fick mig att börja skriva var att jag ledsnade på hur vår forntid beskrivs i böcker och media. Den finns nog få historiska perioder som har historieförfalskats så mycket som vikingatiden. Dels av kyrkan som har förtalat tidigare religioner och levnadssätt och sedan av nationalister och nationalromantiker. Jag har lagt mycket tid på att försöka finna spåren av vår tidiga kultur, detta har skett genom att studera gamla traditioner som inte har kristen grund, likväl som letat kunskap i olika typer av böcker om allt ifrån ölbryggning, shamanism till örtmedicin och väldigt många andra områden som har relevans för att förstå tiden. Självklart även olika typer av faktaböcker om vikingatiden.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Genom att läsa in mig på ämnet föddes många inslag i boken, för övrigt har den växt fram. Handlingen var i stort sett klar innan boken skrevs. Sedan har den omarbetas och redigerats i flera omgångar.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Att skapa en historia är väldigt spännande och tillfredställande i sig. Här kan man dessutom tala om den absoluta makten. Allt blir precis som man själv bestämmer. Att styra över liv och död, kärlek och hat. Att skapa känslor. När man känner att man lyckats att förmedla en känsla så är det mycket stimulerande.

Skriver du på något nytt nu?

Det finns planer på en uppföljare till boken, kanske till och med blir en bokserie. Jag samlar material och tankar på bok nummer två. Sedan handlar det förstås om hur den första boken tas emot.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Tänk igenom bokens handling, eller syfte innan du börjar skriva. Utan en riktig handling, eller syfte riskerar boken att bli intetsägande. Få berättare kan hålla läsaren intresserade utan att skriva något som intresserar. Även att lära sig grundläggande kunskaper i skrivarkonsten är viktig. Att utforma ett persongalleri innan man börjar skriva berättelsen underlättar själva skrivandet och gör bokens personer mer levande.

Varför ska man läsa din bok?

Det ska man göra både för att få en inblick i de människor och den kultur som har format oss i Norden. Det är inte så att vi på något sätt är bättre än andra människor i världen- Vad vi dock har med oss i bagaget är en del grundläggande värderingar som är värt att stå upp för och även kämpa för. Demokrati, att vi i Norden har avgjort saker i tinget tillsammans med andra fria män istället för att feodalherrar styrt allsmäktigt är en sak. Jämlikhet, kvinnan har haft en stark ställning i det forntida samhället. Religionsfrihet att själv få bestämma vilka gudar som man ska hylla, eller offra till. Eller inte hylla alls. Öppenhet för andra kulturer har också lärt oss mycket. Rättssamhället där lagar och ting styrde är också något som inte var helt vanligt i världen vid denna tid. De tidiga och omfattande resorna redan under forntiden har gett oss kunskaper som vi sedan tagit med oss hem. Det går inte att komma ifrån att vid denna tid fanns det många kulturer i världen som hade betydligt större kunskaper inom bland annat teknik, byggnadskonst.

Vad gör du när du inte skriver?

Mycket! Kanske därför som boken har tagit så långt tid innan den kom till tryck, totalt 18 år, fast boken har i princip varit klar i mer än femton år, så vad som nu har hänt är att den har dammats av och genomgått en ytterligare redigering. Förutom ett lönearbete inom VVS- branschen, även renovering av gamla hus, friluftsliv, resor, m.m.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla som är intresserade av historia, men även de som bara vill ha en underhållande roman. Spänning och kärlek är tidlöst och jag är övertygad om att boken kommer att uppskattas av många typer av människor, allt ifrån tonåringar och uppåt.