Min bok kan nog ses som en typ av ”uppslagsbok” med lite om mycket inom ungdomskulturer och fritids-/kulturverksamhet bland ungdomar i Sverige

Har sedan många år arbetat som lärare på Barn- och Fritidsprogrammet och har saknat en bok som tar upp ungdomskulturerna på ett samlat och lättillgängligt sätt. Det finns böcker inom ämnet men många ligger på en så hög teoretisk nivå att mina studerande inte kan ta till sig dem.

Idén till boken har växt fram sedan min förra bok ” Ungdomsboken- fri tid och kul tur” som kom 2001, men accelererat de senaste 2 åren

Det som inspirerar mig är nyfikenheten på ungdomarnas liv idag och min möjlighet att få sprida det som jag får reda på till andra som arbetar med ungdomar.

Jag är ju inte precis någon ”bokmal” så många i min omgivning är rätt förvånade över mitt författarskap ( detta är tredje boken)

Just nu skriver jag inte på något nytt men om det blir så kommer det nog att handla om 60-talet och dess musik tror jag.

Man ska läsa min bok om man på ett snabbt sätt vill skaffa sig kunskaper om ungdomarnas liv i Sverige idag. Det är också en nostalgikick för oss som var unga förr ( att med facit i hand se vad vi höll på med just då). Boken kan också bli en bra diskussionsstart för samtal/dialog med dagens unga, att låta dem kommentera det som står i boken med sina åsikter och funderingar.

När jag inte skriver arbetar jag som gymnasielärare , motionerar och sysslar en hel den med vinylskivor. Mitt ”himmelrike” finns på Österlen där jag tillbringar så mycket av min lediga tid som möjligt.

Min bok riktar sig i första hand in på studerande på gymnasiet och på fritidsledarskolorna men lika mycket till de som arbetar med/ är intresserade av ungdomar.

Köp boken här!